Математика

Надежда Константинова

Ръководител на катедрата / Преподавател по математика
n.konstantinova@acsbg.org
 • Магистър математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Джойсълин Крафт

Преподавател по математика
j.craft@acsbg.org
 • Магистър по лидерство в педагогиката; педагогика за надарени и талантливи ученици

 • Бакалавър по гимназиална педагогика по математика

 • Университет на Портланд

Харилаос Ксенодохидис

Преподавател по математика
ch.xenodochidis@acsbg.org
 • Доктор по биофизика

 • Медицински университет, Пловдив, България

 • Магистър: Медицинска радиационна физика и техника

 • Бакалвър по физика и математика

 • Професионална квалификация: Преподавател по физика и математика

 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", България

Хава Дениълс

Преподавател по математика
h.daniels@acsbg.org
 • Магистър математика

 • Щатски университет „Сейлъм“

 • Бакалавър по гимназиална педагогика по математика

 • Университет на Ню Йорк

Николай Димитров

Преподавател по математика
n.dimitrov@acsbg.org
 • Бакалавър по математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Радка Генчева

Преподавател по математика
r.gencheva@acsbg.org
 • Магистър по математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: Англицистика и американистика

Д-р Борислава Кирилова

Преподавател по математика
b.kirilova@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Институт по математика и информатика - БАН

 • Магистър по приложна математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

Криста Кожухарова

Преподавател по математика
k.durcheva@acsbg.org
 • Бакалавър по математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Хоакин Ролон

Преподавател по математика
j.rolon@acsbg.org
 • Магистър по творческо писане

 • Висше писателско училище, Мадрид, Испания

 • Бакалавър по биотехнологии и инженерство

 • Чилийски технически университет, Сантяго, Чили

Ребека Трайтол

Преподавател по математика
r.trythall@acsbg.org
 • Бакалавър по математика

 • Университет на Кент, Великобритания

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика

 • Университет на Стратклайд, Глазгоу

Д-р Катерина Велчева

Преподавател по математика за напреднали
k.velcheva@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Станфордски университет, САЩ

 • Бакалавър по математика; Втора специалност: Икономика

 • Масачузетски технологичен институт, САЩ

Майк Доналд

Преподавател по математика
m.donald@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Университет "Трент", Питърбъроу, Канада

 • Бакалавър по математика, физика и педагогика

 • Университет "Трент", Питърбъроу, Канада

Елка Кирилова

Преподавател по математика
e.kirilova@acsbg.org
 • Магистър по математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: математикa, педагогика на математиката; информатика

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Курсове

Математика - 8. клас
Математика, Профил - 9.-12. клас
Подготвителен за IB математика за чуждестранни ученици - 8.-10. клас
Математика за напреднали - 8.-12. клас
IB Mathematical Studies за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics SL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics HL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас