Прием

Американският колеж в София, акредитиран от МОН, MSA и IB, приема български и чуждестранни граждани въз основа техните резултати от приемните изпити на училището.

953

ученици

42 %

чуждестранни преподаватели

85 %

одобрени заявления за намаляване на учебната такса

Защо да изберете нас

 • Американският колеж в София е езикова гимназия с прием след 7. клас, акредитирана в България от Министерството на образованието и науката, а в САЩ - от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA) и от Международната Бакалауреатска организация (IB). 

 • След полагане на приемен изпит на английски език колежът приема и ученици, успешно завършили 8. клас в годината на кандидатстване в български училища на територията на Република България.

 • Ние сме най-старата американска образователна институция извън пределите на САЩ. През 2022 година отпразнувахме нашата 162-та годишнина.

 • При нас се обучават 954 ученици.

 • Работим с мотивирани млади хора и ги подготвяме да се справят с най-високите академични изисквания на всеки университет по света.

 • Преподаваме всички предмети на английски език с изключение на български език и литература и чужди езици.

 • Предлагаме профилирано обучение в следните области: математика, софтуерни и хардуерни технологии, хуманитарни науки, чужди езици, природни науки и предприемачество. 

 • Работим с екип от 105 високо квалифицирани преподаватели, 35% от които са чужденци, идващи основно от САЩ, Великобритания и Канада.

ВИСОК АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ

 • Приемаме ученици въз основа на академичните резултати на кандидатите - само след успешно полагане на приемния изпит на колежа.

 • Провеждаме интензивна академична подготовка, в която придобиването на знания и прилаганетоим са неразделно свързани.

 • Предлагаме много добре развита програма за дейности извън класната стая, която допълва академичните знания и умения на учениците и помага за израстването им като личности.

 • Прилагаме високи академични стандарти, поддържани от доброто взаимодействие между български и чуждестранни преподаватели – професионалисти с дълъг педагогически стаж и разнообразни образователни практики.

 • Използваме интерактивните методи на модерното образование - основа на учебната ни програма.

 • Развиваме самостоятелно критическо мислене и социално ангажирана позиция. Учениците, които завършват колежа, се отличават с ясни цели и умения да ги постигат. Състезават се успешно с най-добрите ученици в цял свят.

Български ученици

Намаляване на учебната такса за български ученици, успешно положили приемния изпит

Българските ученици се обучават по българската програма за средните училища, утвърдена от Министерство на образованието и науката. Всички български ученици получават и американска диплома след покриване на допълнителните академични и други изисквания.

В 9.-10. клас всички предмети, с изключение на български език и чужди езици, се преподават на английски език. В 11.-12. клас всички предмети, с изключение на български език, чужди езици, география на България и свят и личност за 12. клас, както и някои от профилиращите предмети, се преподават на английски език. Профилираната подготовка осигурява усвояването на знания и умения по определени учебни предмети на по-високо ниво. 

Чуждестранни ученици

Чуждестранни ученици се приемат по всяко време на учебната година според наличието на свободни места в съответния клас и това дали Колежът приема, че показаното ниво в гимназиалната академична справка на ученика/ученичката отговаря на нивото на съответния клас в Американския колеж.

Пълни стипендии

За български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас

g-crescoli-364214-unsplashjpg

Колежът предлага пет пълни стипендии за новоприети ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас – две стипендии „Полански" и по една стипендия „Обербауер", „Гипсън,“ и "Изгрев." Те се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж.

Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени за записване в колежа, могат да кандидатстват за стипендиите „Полански", „Обербауер", „Гипсън“ и "Изгрев."

Комисията се ръководи от няколко критерии при отпускането им, като финансовата нужда е най-важният от тях.

Стипендиите „Полански", „Обербауер" и „Гипсън“ се финансират от фондация Tianaderrah със седалище в Ню Йорк. Повече информация можете да получите от Бизнес офиса на Американския колеж.

 

Директор Прием и Координатор на Международни Ученици

Сара Скагс, s.skaggs@acsbg.org

Сара Скагс е родена в Съединените Щати и живее в България от 22 години. Има бакалавърска степен по Маркетинг от Университета на Централна Оклахома, САЩ, както и обширен професионален опит в аутсорсинг индустрията с акцент върху маркетинг, брандинг и комуникации. Била е активна и в неправителствения сектор в Съединените Щати, Румъния и България.

„Моите две дъщери са светлината в живота ми, партньори за пътешествия, житейски учители и добри приятели. Вярвам в стойността на образованието и мисията, която Американският колеж в София е избрал да следва. Надявам се някой ден и моите деца да си извоюват образование от колежа.

Нямам търпение да работя със семействата на бъдещите ученици в Американския колеж.“

За да се свържете с г-жа Скагс, пишете на s.skaggs@acsbg.org или се обадете на (359-2) 434-1008.