Катедра по български език и литература

Теодора Тодорова

Ръководител на катедрата / Преподавател по български език и литература
t.todorova@acsbg.org
 • Магистър по славистика и българистика

 • Бакалавър по културология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

НИНА ГЕОРГИЕВА

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
nina.georgieva@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Светлина Георгиева

Преподавател по български език и литература
s.georgieva@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Магистър по японстика

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Милка Гецковска

Преподавател по български език и литература
m.getskovska@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Климент Охридски”

Калин Кирилов

Преподавател по български език и литература
k.kirilov@acsbg.org
 • Магистър по литературознание

 • Професионална квалификация: Магистър по българска филология - специалист по литературознание

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Бакалавър по българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Юлия Недева

Преподавател по български език и литература
y.nedeva@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Анна Петкова

Преподавател по български език и литература
a.petkova@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: Специалист по български език и литература и учител в средните училища

Фани Попова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
f.popova@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Професионална квалификация: Специалист по български език и литература и учител в средните училища

 • Втора квалификационна степен

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Валентина Риджолска

Преподавател по български език и литература
v.ridjolska@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Татяна Стоянова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
t.kalkanova@acsbg.org
 • Доктор по социолингвистика

 • Магистър по българска филология

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Николай Тасев

Стажант-преподавател по български език и литература
n.tasev@acsbg.org
 • Бакалавър по българска филология

 • Професионална квалификация: Преподавател по български език и литература

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Лора Томова

Преподавател по български език на чуждестранните учители
l.tomova@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Следдипломна квалификация: Реклама и връзки с обществеността

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Малина Тонова-Иванова

Преподавател по български език и литература
m.tonova-ivanova@acsbg.org
 • Магистър по българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Първа професионално-квалификационна степен

 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Курсове

Българската литература през 20. век - 8. клас
Европейската литература през Античността и Средните векове - 9. клас
Българската възрожденска литература - 9. клас
Европейската литература от Ренесанса до средата на 19 в. - 10. клас
Българската литература от Освобождението до Първата световна война - 11. клас
Българската литература през 20. век - 12. клас
Български език и литература, Програма IB

Подготовка за Държавния зрелостен изпит, СИП – 11. и 12. клас
Творческо писане, СИП - 9.-12. клас
Български език за чужденци, СИП - 9.-12. клас