Прием на български ученици след 7. клас

Прием 2018-2019

ПРИЕМЕН ИЗПИТ: 17 март 2019 г., неделя

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ: от 6 до 28 февруари 2019 г.


Допълнителна дата за Ден на отворените врати за кандидати: 17 януари 2019 г., четвъртък, 16 ч.

Дни на отворените врати за кандидати и техните родители

Програма на Дните на отворените врати

За съботни дни - 27.10, 10.11, 08.12 и 12.01

11:30 - 12:30   Обиколка на колежа

12:30 - 13:00   Чай-пауза - кафетерия

13:00 - 14:45   Информационна среща за формата на приемния изпит - Учебен център "Америка за България", Аудитория "Уитакър"

 

За делнични дни - 13.11 и 17.01

16:00 - 16:45   Обиколка на колежа

16:45 - 17:00   Чай-пауза - кафетерия

17:00 - 18:45   Информационна среща за формата на приемния изпит - Учебен център "Америка за България", Аудитория "Уитакър"

Информационни срещи в страната

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? Американският колеж приема кандидати, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от 5.00.

Бордът на настоятелите взема решенията, касаещи политиката за прием на ученици след завършен 7. клас. По настоящем колежът приема 180 кандидати, класирани на базата на техните резултати от приемния изпит. След публикуване на резултатите първите 100 момчета и 100 момичета биват поканени за записване. Останалите класирани кандидати формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, в случай че в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техният резултат на изпита независимо от техния пол.

ИЗПИТЪТ

ИЗПИТЪТ се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението – останалите 20%. Изпитът е съобразен с очакваното учебно развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Колежът не организира курсове и никога не е упълномощавал организации или отделни личности да се занимават с тази дейност. 

СЪЧИНЕНИЕТО представлява текст по зададена на момента тема, която не е свързана с материала по литература, изучаван в училище. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема)  и езикова култура (правопис, пунктуация, стил). Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

ТЕСТЪТ включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите се нанасят в отделен формуляр.Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

Научете повече за Програмата за намаляване на учебната такса и стипендии ТУК


Благодарение на щедро дарение от американски филантроп, семействата на учениците, които не са от София могат да получат допълнително намаляване на учебната такса. Семействата могат да кандидатстват за намаляване на сумата, включваща учебната такса и разходите за настаняване в София. Стойността, с която ще бъде намалена таксата за обучение, се изчислява на база на общата сума от таксата за обучение и разходите за настаняване.  

Свалете брошурата на колежа ТУК.

 

ПРИМЕРИ ЗА ТЕМИ НА СЪЧИНЕНИЯТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

2018:

Инструкции:

 1. Разгледайте  внимателно  картинката по-долу. Открийте идеята, заложена в нея. По тази идея формулирайте заглавие за вашето съчинение.

 

 1. В съчинението обяснете:

1)      За какво „говори“ картинката?

2)      Каква гледна  точка към идеята имате? Защитете я с убедителни разсъждения, като се опирате на личния си опит, резултат от преживяно, видяно, прочетено, споделено.

 

2017:

Коя е най-значимата и въздействаща книга, която сте прочели досега?

Инструкции:

Напишете съчинение, което отговаря на следните задачи:

 1. Обяснете защо тази книга ви е развълнувала, как и с какво го е постигнала – например: с авторовия глас и идея или с герой, или със сюжет, или с познание, което сте получили.
 2. Обяснете кое е ценното послание на тази книга и защо то е важно за вас? А важно ли е за другите хора? Ще бъде ли важно след 30 години и защо? 

 

2015:

Инструкции:
Напишете съчинение, като изпълните следните задачи:

 1. Разгледайте  внимателно  картинката по-долу. Открийте проблема, който авторът е заложил в нея. Формулирайте този проблем  като заглавие на вашето съчинение.

 1. В съчинението обяснете:    
  За какво „говори“ картинката? 
  Каква гледна точка към проблема имате и  виждате ли решение? Споделете вашата позиция и я защитете с убедителни разсъждения, като се опирате на личния си опит, резултат от преживяно, видяно, прочетено, споделено.

 

 Заглавие:____________________________________________________

 

2013:

Напишете съчинение на тема:

Когато пътувам

Инструкции:
1. Не променяйте заглавието.
2. Помислете върху въпросите:

            Пътувате ли и защо?

            Какво е за вас пътуването?

            Какво ви дава или отнема?

 1. Формулирайте теза и я защитете с разсъждения и примери на базата на личния си опит – преживяно, разказано, наблюдавано.

 

2012:

Инструкции: 

 1. Прочетете откъса от книгата „Алиса в страната на огледалния свят“ на Луис Карол.

“- Тебе наказвали ли са те някога? - попита Бялата царица.

 - Само за провинения! - отвърна Алиса.

 - И след наказанието си ставала винаги по-добра, знам! - извика тържествуваща Царицата.”                                                                                                                                                                                  

 1. Помислете върху твърдението на Бялата царица. Нужни ли са наказанията? Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание? 
 2. Задача: В отговор на поставените въпроси напишете съчинение, като формулирате подходящо заглавие. Защитете гледната си точка с примери от личния си опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно. 

 

2011:

Инструкции: 

Прочетете внимателно стиховете по-долу. Изпълнете следните задачи:
1. Определете каква житейска ситуация представя авторът. Вижте я като проблем и формулирайте този проблем като тема на вашето съчинение.
2. В съчинението обяснете как виждате решението на този проблем. Защитете позицията си чрез личния си опит – преживяно, разказано, прочетено. 

„Два пътя сред жълти дървета видях

да тръгна не можех по двата,

бях сам и зачуден застанах пред тях...” (Робърт Фрост)

 

2010:

Инструкции:

 1. Прочетете внимателно въпроса.
 2. Отговорете на въпроса в съчинение.
 3. Озаглавете съчинението си.

 

„Ако в момента, вместо да се явявате на изпит в Американския колеж, бихте могли да прекарате времето си с някого, който не е член на семейството ви и не ви е близък или роднина, кой би бил този човек и защо?”

 

2009:

Инструкции:

Откъсът по-долу е от роман на А. Линдгрен. Прочетете текста внимателно. Организирайте мислите си и помислете няколко минути върху текста, преди да започнете да пишете.

 1. Представете си, че сте свидетел на случката.
 2. Какво ще направите?
 3. Обосновете избора си в съчинение.
 4. Подкрепете позицията си с примери от личния си живот.
 5. Озаглавете съчинението си.       

„Тъкмо тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхвръкна едно момче. Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по петите му го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, притиснаха го към оградата и се нахвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаха едновременно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се защити.”