Катедра по хуманитарни науки и изящни изкуства

Д-р Зорница Семкова

Ръководител на катедрата / Преподавател по история / Координатор на Програмата IB
z.semkova@acsbg.org
 • Доктор по история, Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър по история

 • Специализация по съвременна история

 • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Ния Дечева

Преподавател по изобразително изкуство
n.decheva@acsbg.org
 • Магистър по Текстил и облекло

 • Професионална квалификация: Педагогика и методика на обучението, художник и преподавател по изобразително изкуство

 • ВИИИ ”Н. Павлович”

Уенди Томпсън

Преподавател по история
w.thompson@acsbg.org
 • Бакалавър по хуманитарни науки, Специалност: История

 • Университет на Колорадо „Боулдер“

 • Магистър, Специалност: Образование

 • Западен Щатски Университет на Колорадо, САЩ

Йоанна Нинова

Преподавател по история / Декан на 12. клас
y.ninova@acsbg.org
 • Магистър, Специалност: Квалификация и пренасочване на работната сила

 • Бакалавър

 • Специалност: Минало и настояще на Югоизточна Европа

 • Бакалавър

 • Специалност: Културология

 • Професионална квалификация: Учител по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Кристофър Ван Суол

Преподавател по география / Декан на 9. клас
c.vanswol@acsbg.org
 • Бакалавър по История

 • Втора специалност: Политика

 • Университет Уисконсин – Ла Крос, САЩ

Д-р Васил Нинов

Преподавател по Теория на познанието
v.ninov@acsbg.org
 • Доктор по Средновековна история

 • Магистър по Средновековна история

 • Бакалавър по История

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Давид Пеев

Преподавател по философия
d.peev@acsbg.org
 • Магистър по Философия

 • Професионална квалификация: Учител по дисциплините от философския цикъл в средните училища

 • Бакалавър по Философия

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Стилиана Воденичарова

Преподавател по музика / Декан на 9. клас
s.vodenicharova@acsbg.org
 • Магистър по Музикална педагогика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Бакалавър, Специалност: Джаз и поп пеене

 • Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Тейлър Болдуин

Учител по история и философия
t.baldwin@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Институт по педагогика на Онтарио

 • Бакалавър по антропология

 • Университет Трент

 • Trent University

Д-р Ася Паскалева

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ
a.paskaleva@acsbg.org
 • Доктор по философия

 • Специалност: Приложна философия

 • Щатски университет Боуинг Грийн, Охайо, САЩ

 • Области на експертиза: морална философия, биомедицинска етика, социална и политическа философия

 • Магистър по Философия

 • Професионална квалификация: Философ и преподавател по философия, психология и право

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Миглена Жечева

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ / Декан на 10. клас
m.zhecheva@acsbg.org
 • Магистър

 • Специланост: География

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Професионална квалификация: Климатолог, учител по география, история и английски език

Венета Хинковска

Преподавател по история и предприемачество / декан на 11. клас
v.hinkovska@acsbg.org
 • Магистър по Международни организации и многостранна дипломация

 • Бакалавър по История

 • Специалност: История

 • Втора специалност: Минало и настояще на Югоизточна Европа

 • Професионална квалификация: Учител по история

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Предприемачество: Стартиране на иновативен бизнес

 • Университет на Мериленд

Ивайло Лозанчев

Преподавател по история
i.lozanchev@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Минало и настояще на Югоизточна Европа

 • Професионална квалификация: Преподавател по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Невена Георгиева

Преподавател по философия
nevena.georgieva@acsbg.org
 • Доктор, Специалност: "Етически и социални проблеми на изкуствения интелект"

 • Магистър, Специалност: Политология

 • Бакалавър

 • Специалност: Философия

 • СУ "Св. Кл. Охридски"

 • Професионална квалификация: Учител по дисциплините от философския цикъл в средните училища

Грант Гънтър

Преподавател по история / Ръководител на блок Golden Lions
g.gunther@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалности: История и средно образование

 • Щатски колеж “Джонсън”, Върмонт, САЩ

 • Курсове по Спортен мениджмънт

 • Колеж Шеймплейн, Върмонт, САЩ

 • Сертифициран педагог от

 • National Geographic

Йън Йейтс

Преподавател по география
I.Yeats@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Геология

 • Бакалавър

 • Специалност: Икономика

 • Тексаски университет в Остин

Курсове

Изобразително изкуство - 8. и 9. клас

Музика - 8. и 9. клас

Физическа, човешка и световна география – 9. и 10. клас

География на България - 11. и 12. клас

История на модерния свят – 9. и 10. клас

Световна история на XX век - 11. клас

История на България -12. клас

История на България, Профил - 12. клас

Философия – 8., 9. и 11. клас

Етика и право - 10. клас

Свят и личност - 12. клас

Теория на познанието, Програма IB - 11. и 12. клас

Икономика, Програма IB - 11. и 12. клас

История, Програма IB - 11. и 12. клас

История на САЩ за чуждестранните ученици - 9. и 10. клас

Изобразително изкуство, СИП - 9.-12. клас

Теория на музиката, СИП - 9.-12. клас

AP Макроикономика, СИП – 11.-12. клас

Здравословен начин на живот – 9. 12. клас

Шампиони по география – подготовка за Олимпиади – 9. 12. клас