За Американския Колеж в София

about-picjpg-1

Американският колеж в София е профилирана гимназия с прием след завършен 7. клас. Ръководена от фондация „Софийски Американски училища”, тя е открита с Решение № 440 на Министерския съвет на Република България от 26 октомври 1992 г. на основание чл. 12 от Закона на народната просвета.

През 2004 г. Американският колеж получи пълна акредитация от Международната бакалауреатска организация (IBO).

През 2005 г. Американският колеж получи пълна акредитация и от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA). 

Американският колеж в София съчетава ценностите и най-добрите практики на американската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа. Като развива критическото мислене и интелектуалното любопитство през целия живот, колежът изгражда лидерски качества и умения за сътрудничество между способни ученици с различна социална, културна, икономическа и географска принадлежност.

Петко Бочаров

Випуск 1939, Журналист и преводач

Имахме възможността да се развиваме самостоятелно.

Евгения Пеева

Випуск 2004, Директор на "Заедно в час"

Ако не бях учила в Американския колеж, нямаше да уча в Харвард.

История

Американският колеж в София е една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ. Той води началото си от училището за момчета, основано от американски мисионери във Филипополис през учебната 1860-61 година. Същите тези мисионери, под ръководството на д-р Джеймс Ф. Кларк, три години по-късно основават училището за момичета в Стара Загора и по-късно двете училища прерастват в едно - Американския колеж.

Акредитация

Американският колеж в София е профилирана гимназия с прием след завършен 7 клас, утвърдена от Министерството на образованието и науката. Всички завършили ученици получават българска диплома, независимо дали са достигнали критериите на Колежа за получаване на американска диплома. Американският колеж има пълна акредитация от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA), както и пълна акредитация от Международната бакалауреатска организация (IBO).

Настоятели

Американският колеж в София се ръководи и финансира от фондация „Софийски Американски училища”– неправителствена частна фондация, учредена през 1926 г. в САЩ от общността на щата Масачузетс.

Фондация „Софийски Американски училища” се състои от членове и настоятели (също със статут на членове). Членовете на фондацията се срещат ежегодно, за да получат отчетите и да изберат нови членове с тригодишен мандат, както и настоятели, чиито мандат е една година. Съгласно устава на „Софийски Американски училища” всички оперативни правомощия се предоставят на Борда на настоятелите. Бордът провежда две редовни срещи всяка година, една в САЩ и една в София, както и всякакви специални заседания, които са необходими. Изпълнителният комитет на Борда е упълномощен да взима решения между редовните му заседания.

Нито членовете на фондацията, нито настоятелите получават възнаграждение за услугите си, както и не им се възстановяват разходите за пътуване и участие в срещите на Борда.

 

Администрация

Запознайте се с висшата администрация на колежа