Офис на академичните съветници

Добре дошли в Офиса на академичните съветници в Американския колеж в София. Изборът на колеж или университет е вълнуващ и труден процес.

Нашата цел е да помогнем учениците да се запознаят с множеството възможности за висше образование. Чрез разработването и прилагането на подпомагаща училищна програма от 9. до 12. клас се насърчава ясното, цялостно осъзнаване на личността, което е от съществено значение за всеки ученик, за да се установи и фокусира върху реалистични и подходящи за възрастта му лични, академични и насочени към определени учебни заведения цели. Офисът на академичните съветници създава среда, в която учениците ни получават пълна и осъвременена информация, а също и насоки за непрекъснато променящите се тестове в колежите, приема, стипендии и процедури за намаляване на учебната такса. С нашата помощ учениците създават множество възможности за себе си, като кандидатстват за конкурентни колежи и университети по целия свят. Така нашите ученици могат окончателно да изберат учебното заведение, което най-точно отговаря на академичните, личните, финансовите, професионалните и семейните им изисквания.

Учениците от Американския колеж имат възможност да кандидатстват в университети от различни образователни системи по целия свят, благодарение на сериозната ни учебна програма и дипломите, които получават при успешното й завършване. Българските ученици получават българска и американска диплома за завършено средно образование. Учениците, които не са български граждани, имат възможност да завършат с диплома от Международната бакалауреатска организация (IBO) и с американска диплома. Всички ученици могат да се явят на изпити по различни учебни дисциплини към програмата Advanced Placement (AP). Тези изпити са на университетско ниво и учениците, които постигнат високи резултати на тях, могат да получат предварително кредити от университетите. На високите резултати често се гледа и като на предимство за учениците при кандидатстването им в САЩ, Обединеното кралство и някои европейски университети.