ИНДИВИДУАЛНО ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ УЧЕНИК И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

При нас Вие, учениците, ще бъдете:

 • в центъра на образователния процес;

 • в малки класове – средният брой на учениците в паралелка е 19;

 • част от развита програма за съветване, която осигурява постоянна помощ от страна на възрастен извън класната стая.

При нас Вие, учениците, ще получите подкрепа и ще можете да се включите в:

 • програми за ученици с изявени интереси в определени области (спортни програми, изпълнителски изкуства, училищен вестник, училищно списание за литература и култура, отбор по математика, отбор по физика и много други);

 • програми за постоянна работа с ученици, които се представят забележително на различни състезания;

 • часовете за индивидуална консултация, заложени в дневната програма;

 • програми за личностно израстване и изграждане на умения за социално общуване и служба в полза на обществото.

 

При нас Вие, родителите, ще имате възможност за:

 • постоянна връзка с учители и администрация чрез електронните платформи Engage и Google Classroom;

 • индивидуални срещи с преподавателите на официалните родителски срещи или извън тях.

Развиваме у учениците критическо мислене, създаваме умения за конструиране на логически аргументи и за изразяване на мнението по начин, уважаващ личността на Другия.

Стимулираме постоянство и упоритост при постигане на посочените цели.

Възпитаваме учениците в уважение към общността, в която живеят и учат.

Обучаваме учениците да поемат отговорност, да вземат добре обмислени решения и да разбират и прилагат принципите на академичната честност.

При нас, Вие, учениците:

 • Ще се развивате и ще израснете в академична среда, която съчетава традициите на българското образование с ясните изисквания и ценности на съвременната американска образователна практика.

 • Ще общувате с преподаватели, представители на различни култури, със специфичен и разнообразен академичен опит и подход.

 • Ще се обучавате с чуждестранни ученици, носители на културата и традициите на своите държави.

 • Ще се обучавате с деца от различни български градове – 15% от учениците в Колежа са от 31 града извън София.

 • Ще се обучавате в среда, където английският език е основен език.

 • Ще изучавате други чужди езици, преподавани на съответния език.

 • Ще имате възможност да се включите в международни програми за обмен, международни състезания и форуми.

 • Ще израствате в среда на толерантност към различните култури, идентичности, мнения и вярвания. 

Колежът Ви предлага голямо разнообразие от извънкласни дейности като:

 • Отбори за юноши и девойки по волейбол, футбол, баскетбол, тенис на маса;

 • Клубове по танци, цирково изкуство, планинарство, екология, психология, дебати, фотография, готварство, китара, изобразително изкуство, предприемачество, роботика за начинаещи, програмиране, природни науки, тенис на корт;

 • Клуб „Ние се грижим”, Клуб Ted-Ed, Клуб за защита на животните, Клуб „Модел на Обединените нации”, Клуб „Приятели на УНИЦЕФ”, Клуб „Интеракт”, Клуб за творческо писане на английски, Клуб по медицина;

 • Програма по изпълнителски изкуства, инструментално студио, хор на колежа, трупа по модерни танци;

 • Списание за литература и култура „Беседа”, ученически вестник College Life, ТВ новинарска емисия Phoenix News и много други. 

Полина Кехайова

Научен директор, молекулярна невробиология към Harvard University

„Американският колеж се оказа основна движеща сила в живота ми. Вдъхнови ме да се отдам на любовта си към учението и ми отвори очите за всички възможности, които ме чакаха по света. Искрено се надявам един ден дъщеря ми да има същия късмет като мен, а посещаване на училище от ранга на Колежа би било основната стъпка в тази посока. Когато ме приеха в Колежа ми се наложи за първи път наистина да седна и да уча здраво. Успявах в същото време и да ходя редовно на репетиции с хора, така че съвсем скоро станах експерт в организирането на времето си и изобщо много ефективна във всичко, което правех. Това е умение, което ми е помагало много пъти и дори е по-важно сега, когато се налага да деля времето си между дъщеря си Анна, работата, хобитата ми - музика и украсяване на торти - и моите приятели.”

Димитър Кенаров

Възпитаник на Middlebury College и University of California, Berkeley, поет и журналист на свободна практика

„Годините в колежа са най-щастливите в живота ми досега. Срещнах толкова много приятели, с които се забавлявахме страшно. В Middlebury доста скоро забелязах колко по-лесно беше за нас завършилите колежа – бяхме четирима, - в сравнение с останалите чуждестранни ученици, да свикнем с правилата и дисциплината, типични за американското образование, като същевременно се справяхме отлично и с английския език, и с цялостното академично натоварване. Това дължахме на колежа, макар и да не бяхме във възторг, докато все още учехме там и крояхме своите бунтове.”

Евгения Пеева

възпитаник на Harvard University, основател на Фондация „Заедно в час”/Teach for Bulgaria, изпълнителен директор на СофтУни "Светлина"

„Благодарение на колежа влязох в Harvard, където придобих академичен, професионален и личен опит, който преобрази живота ми. Благодарение на Колежа поставих начало на лични и професионални взаимоотношения, които и досега високо ценя и на които се осланям в ежедневната ми работа. Благодарение на колежа умея да откривам и привличам мотивирани и социално отговорни млади доброволци за инициативите, в които участвам (всеизвестeн факт е, че няма по-отдадени доброволци от обучаващите се в колежа). Благодарение на колежа сега мога да оценя важното място на компетентните преподаватели и качественото образование в живота на човек и така мога да допринасям за образователните организации, от които съм част със самочувствие и вяра в успеха на споделената им мисия.

Позитивна среда, стимулираща качествено образование

 • красив парк и сгради в неокласически стил
 • нов учебен център "Америка за България"
 • модерно оборудвана театрална и концертана зала с 380 места
 • съвременна библиотека с достъп до множество онлайн образователни ресурси
 • четири компютърни и три научни лаборатории
 • SCIFI център - ученически институт за компютърни иновации и производства
 • камерна зала със 180 места
 • общежитие за учениците, които не са от София
 • мултимедия в класните стаи, улесняваща интерактивното образование
 • многофункционален физкултурен салон
 • вътрешни и външни спортни съоръжения (включително танцово студио, фитнес център, външно баскетболно игрище, тенис корт и други)
 • безопасна среда, насърчаваща здравословен начин на живот

Достъпно за всеки

Ние вярваме, че всеки успешно класирал се кандидат трябва да има възможност да учи в колежа. Ако сте приет, но родителите Ви не могат да покрият разходите за обучение, Вие можете да учите в колежа благодарение на нашата програма за намаляване на учебната такса. Ето някои основни факти и цифри:

- За учебната 2022/23 година 1 802 767 лева са отпуснати на семействата на нашите ученици.

- Размерът на субсидията варира между 10 и 90%.

- Предлагаме 5 пълни петгодишни стипендии, които покриват разходите за целия период на обучение.

Какво включва таксата?

Всички учебни и извънкласни дейности, в които участвате, както и учебните материали, помощта на академичните съветници при кандидатстване в чужбина и достъпa до всички спортни съоръжения и академични лаборатории на колежа.

УСПЕШНА АКАДЕМИЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Средно 98% от зрелостниците от Американския колеж кандидатстват във висши учебни заведения извън страната.

Завършилите колежа продължават образованието си в най-добрите университети в цял свят - Princeton University, University of Cambridge, Stanford University, Yale University, University of Oxford, Brown University, Cornell University, London School of Economics, Dartmouth University, Tufts University, Vassar College и много други.

Зрелостниците, които избират да следват в САЩ, имат право да кандидатстват и получават стипендии, покриващи значителна част от разходите за пълния период на обучение.

Днес завършили колежа ученици са преуспяващи професионалисти в България и по света.


Брошурата на колежа за прием на български ученици след 7. клас можете да намерите ТУК.