Прием на чуждестранни ученици

Прием 2018-2019

Originally founded in 1860, ACS is an independent, highly selective, co-educational secondary school with a vibrant and growing IB Diploma program for international students. The college believes that a diverse student body enriches the educational experience for all. Currently, the ACS international program includes students from the United States, Bulgaria, Canada, Vietnam, the UK, Syria, Russia, France and other countries. The college welcomes applications from qualified students as this program continues to expand.

Students in the International Program are eligible to receive an American diploma as well as an International Baccalaureate Diploma upon graduation. 

The American College of Sofia integrates the values and best practices of American pedagogy with the rich educational traditions of Bulgaria and Europe. We seek to develop critical thinking, lifelong intellectual curiosity, leadership, and collaboration among multi-talented students of various social, cultural, economic, and geographic backgrounds.

Чуждестранни ученици се приемат по всяко време на учебната година според наличието на свободни места в съответния клас и това дали колежът приема, че показаното ниво в гимназиалната академична справка на ученика/ученичката отговаря на нивото на съответния клас в Американския колеж.

За повече информация относно кандидатстването на чуждестранни ученици, както и на български ученици, идващи от чуждестранни училища извън страната, може да се свържете със специалистa подкрепа за личностно развитие на учениците: Моли О'Кийф m.okeefe@acsbg.org; тел. (02) 434-1008, 434-1010 или 434-1011, факс: (02) 434 10 09.
Г-ца О'Кийф е на разположение за срещи с интересуващи се ученици и родители всеки работен ден в следните часове:
Понеделник 12:30 - 15:30
Вторник 9:00 - 12:00
Сряда  8:30 - 11:00
Четвъртък 10:00 - 15:00
Петък 13:00 - 15:30
Ако желаете да ни посетите, за да обсъдите процеса на кандидатстване, международната програма или да разгледате колежа, моля уговорете си среща за някой от тези часове.