Прием на чуждестранни ученици

Прием 2018-2019

Чуждестранни ученици се приемат по всяко време на учебната година според наличието на свободни места в съответния клас и това дали Колежът приема, че показаното ниво в гимназиалната академична справка на ученика/ученичката отговаря на нивото на съответния клас в Американския колеж.

Изисквания за прием:
За повече информация относно кандидатстването на чуждестранни ученици, както и на български ученици, идващи от чуждестранни училища извън страната, можете да се свържете със специалистa подкрепа за личностно развитие на учениците: Моли О'Кийф m.okeefe@acsbg.org; тел. (02) 434-1008, 434-1010 или 434-1011, факс: (02) 434 10 09.
Г-ца О'Кийф е на разположение за срещи с интересуващи се ученици и родители всеки работен ден в следните часове:
Понеделник 12:30 - 15:30
Вторник 9:00 - 12:00
Сряда  8:30 - 11:00
Четвъртък 10:00 - 15:00
Петък 13:00 - 15:30
Ако желаете да ни посетите, за да обсъдите процеса на кандидатстване, международната програма или да разгледате колежа, моля уговорете си среща за някой от тези часове.