Направете дарение

Благодарим Ви, че подпомагате колежа! Моля, попълнете полетата!

 • Завършил
 • Преподавател
 • Приятел
 • Баба/дядо на ученик
 • Баба/дядо на завършил
 • Друго
 • Родител
 • Родител на завършил
 • Служител
 • Ученик
 • Настоятел

Сума, която желаете да дарите (лв.)

Сума в щатски долари: 0

Адрес


Моля, разпределете Вашето дарение в една или няколко категории (впишете сума)

Според приоритетите на училището
Финансова помощ за настоящи ученици
Академични катедри
за закупуване на високо-технологично учебно оборудване, както и книги и учебници
Спортна програма
за провеждането на спортни състезания в колежа и чужбина
Фонд „Ученически дейности“
За ученически клубове и извънкласни проекти
Инфраструктура
за поддръжка и възстановяване на историческия ни училищен комплекс

0

Общо разпределени лева

0

Изберете начин на плащане

 • Месечно
 • Годишно