Направете дарение

Благодарим Ви, че подпомагате колежа! Моля, попълнете полетата!

 • Завършил
 • Преподавател
 • Приятел
 • Баба/дядо на ученик
 • Баба/дядо на завършил
 • Друго
 • Родител
 • Родител на завършил
 • Служител
 • Ученик
 • Настоятел

Сума, която желаете да дарите (лв.)

Сума в щатски долари: 0

Адрес


Моля, разпределете Вашето дарение в една или няколко категории (впишете сума)

Без условия
Колежът разпределя вашето дарение където е най-нужно
Финансова помощ
За нуждаещите се ученици
Ученически дейности
Ученически проекти, състезания и обмен извън класната стая
Преподаватели и катедри
Професионално развитие на учителите
Учебен комплекс
Модернизация и поддръжка на учебната среда
Дарителски кръг „Инез Абът“
Възможност за млади жени извън София да се обучават в колежа

0

Общо разпределени лева

0

Изберете начин на плащане

 • Месечно
 • Годишно