Курсове за възрастни

Регистрацията е отворена

adult-3052244-1280

Нашите курсове и учебна среда насърчават учениците да експериментират с езика и им дават възможност да пренесат наученото в широкия свят. Учителите ни подкрепят и насърчават учениците да изграждат увереност във всяка англоезична среда, с която могат да се сблъскат в живота си. До края на курса учениците могат да очакват да са практикували използването на английски език в различни контексти, като например интервюта за работа, пътуване в чужбина, общуване, посещения при лекар и др.

Списък с нашите курсове за възрастни:

Индивидуални уроци и малки групи

Разговорен английски

Възраст: 18+ години

Групи: От 4 до 12 курсисти. За сформиране на група са необходими най-малко 4-има курсисти.

Методология: Цялото обучение се провежда на английски език и се фокусира предимно върху развитието на практически езикови умения. Използваме учебници на известни издателства и ги допълваме със забавни и интерактивни материали, създадени от нашите висококвалифицирани преподаватели. Курсовете, които изискват индивидуално съдържание, се разработват от нашите учители.

Измерване на напредъка: Учителите предоставят обратна връзка директно на учениците по време на целия курс. В края на всеки модул диагностичните тестове подчертават както новоусвоения език, така и областите за подобрение.

Как да се запишете за курс

  1. Попълнете регистрационната форма и запазете час за определяне на нивото от бутона долу.
  2. Провеждате 10-минутен разговор на английски език с учител, за да ви разпредели в подходящото ниво. Това ще се случи в избрания от вас ден и час, в Американския колеж в София, в сграда Сандърс Хол.
  3. Ние ви изпращаме договор и приложенията към него.
  4. Подпишете и изпратете получените документите.
  5. Платете таксата за обучение.

    * Моля, обърнете внимание, че мястото ви е гарантирано само след плащане на таксата.

Контакти

📞 02 974 4144
📧 courses@acsbg.org