Сътрудничество с програмата Еразъм +

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тя предоставя възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.  

Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.

Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Американският колеж в София изпълнява два проекта, финансирани от програма  Еразъм+. За да научите повече, изберете проект по-долу.

logosbeneficaireserasmusright_enjpg

Проект на тема "Електрически и електронни отпадъци, и качеството на въздуха" 

 

Прoект на тема "Образователните системи в Европа – от детската градина до професионална реализация"