Катедра по информатика

Дъглас Дън

Ръководител на катедрата / Преподавател по информатика
d.dunn@acsbg.org
 • Магистър по стопанско управление: предприемачество

 • Магистър по педагогика: Управление в класната стая и образователни технологии

 • Бакалавър по бщообразователни химия и физика; Допълнителни специалности: математика и информатика

 • Университет на Рио Гранде

 • Професионална педагогическа правоспособност за преподаване на физични науки, химия, физика, интегрирана математика, компютърни технологии за гимназиален курс

Еда Явуз

Преподавател по информатика / Декан на 11. клас
e.yavuz@acsbg.com
 • Бакалавър по компютърни и образователни технологии

 • Истанбулски университет „Мармара”

Елка Кондакова

Преподавател по информатика
e.kondakova@acsbg.org
 • Магистър, инженер по уредостроителни електрически микромашини и апарати

 • Технически университет - София (Филиал Пловдив)

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика и информационни технологии

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Паулина Тодорова

Преподавател по информатика
p.todorova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

Д-р Росица Тодорова

Преподавател по информатика
r.todorova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

Валентина Борисова

Преподавател по информатика
v.borisova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

Курсове

Математика - 8. клас
Математика, Профил - 9.-12. клас
Подготвителен за IB математика за чуждестранни ученици - 8.-10. клас
Математика за напреднали - 8.-12. клас
Информационни технологии - 8.-10. клас
Информатика - 9.-12. клас
Информатика, Профил - 10.-12. клас
IB Mathematical Studies за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics SL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics HL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
AP JAVA, СИП - 11. и 12. клас