Животът в колежа

dafina-splash-cropped-morejpg

Вълнуващи събития

New Students Meeting
септември 08
17:00 до 18:30

Новини

Вълнуващ живот

Блокова система

Блоковата система цели да се почувстват учениците приобщени към по-малка група в рамките на голямото училище, да улесни взаимодействието между различните випуски и да развива взаимопомощта.

 

Учениците в Американския колеж се разделят на осем групи.

Две от тях са групата на подготвителния (осми) клас и групата на зрелостниците. Тъй като осмокласниците са за първа година в колежа, а дванадестокласниците скоро ще завършат своето обучение тук, най-добре е те да бъдат в самостоятелни групи.

Учениците от 9. до 11. клас са разпределени в шест блока:

  • Дуло (Dulo)
  • Соколите (Falcons)
  • Пламтящите тигри (Flaming Tigers)
  • Златните лъвове (Golden Lions)
  • Магма (Magma)
  • Тангра (Tangra)

Всеки блок се състои от приблизително 70 ученици с равен брой момчета и момичета. Различните класове също имат равен брой представители в рамките на блока.

Подкрепа

Преподавателите също принадлежат към някой от блоковете към отделните випуски и играят ролята на съветници. Задачата им е да наблюдават академичното развитие, поведението и социалния прогрес на учениците в групата, както и да ги подкрепят и напътстват. Работата на съветниците се наблюдава от Деканите по випуски, които оказват допълнителна подкрепа както на учениците, така и на съветниците.

teachers-block-leaders-web