Teaching at ACS

Американският колеж в София е сред водещите частни гимназии на Балканите. Като съчетаваме ценностите и най-добрите практики на американската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа, ние се стремим да развиваме критическо мислене, интелектуално любопитство за цял живот, лидерски качества и умения за сътрудничество между способни ученици с различна социална, културна, икономическа и географска принадлежност. Възпитаниците на колежа продължават образованието си в някои от най-престижните университети в САЩ и Европа и се отличават с умения за  критическо мислене, както и със способността си да решават проблеми. 

Училищен комплекс и образователни инструменти

В нашия учебен комплекс учителите се възползват от най-съвременните технологии и образователни инструменти, включително проектори във всяка класна стая и индивидуален мобилен компютър за всеки ученик. Преподавателите получават подкрепа от Декана на учениците, който отговаря за проблемите с дисциплината, и от Координатора на програмата за професионално развитие на преподавателите, който предлага педагогически съвети и ръководи програмата за професионално развитие, предоставяща различни възможности за развитие като участия в конференции, курсове и сертифициране. Младите учители получават постоянна подкрепа от ръководителите на техните катедри. Стремежът ни да сме иновативни и креативни се допълва от лаборатория по електроника и роботика, напълно оборудвано пространство за 3D принтиране, работилница за дървообработване и аудиовизуално студио.

Холистичен преподавателски подход

Преподавателите в колежа подкрепят учениците на много нива – изпълняват роля на съветници и клубни спонсори, посещават представления и състезания. Тези възможности за допълнително общуване с учениците улесняват преподавателите в създаването на стабилни взаимоотношения с младите хора и подобряват учебния процес. Администрацията на колежа отговаря за организирането на събития и на извънучебни дейности. 

Отлична работна среда

Нашите преподаватели и служители получават конкурентно заплащане и привилегията да работят със старателни, интелигентни и мотивирани ученици, и техните семейства в красив, добре оборудван училищен комплекс на осем минути пеша от метростанция „Академик Александър Теодоров – Балан“.