Подкрепете колежа!

От самото основаване на Американския колеж в София даренията на щедри личности и организации са играли ключова роля във финансирането на училището. Даренията правят постигнатото от нас възможно.

Даренията се използват за отпускане на стипендии, професионално развитие на преподавателите и подобрения в материалната база на колежа. Ние сме дълбоко признателни за подкрепа от всякакъв размер!

Никола Кузманов

Випуск 2002

Искам да помогна на млади хора, притежаващи уменията и желанието, но не и необходимите средства, да получат шанса да изпитат и постигнат висококачественото образование (академично и личностно), което вярвам, че колежът предлага и със сигурност предостави на мен като юноша.

Калина Манова

Випуск 1998

Пазя само мили спомени и безгранична благодарност и гордост от Американския колеж, така че за мен е удоволствие да мога да подкрепям мисията на училището и занапред.

Георги Клисурски

Випуск 2010

Искам Американският колеж в София да продължава да привлича най-невероятните личности и да подготвя най-талантливите български деца за най-отговорните позиции. Затова е важно завършилите колежани да имат възможността да подкрепят колежа финансово, така че училището да стане още по-достъпно за всички български семейства.

Дарение може да направите по четири начина: онлайн, банков превод, чек или в брой на място

*За да ползвате данъчно облекчение в САЩ и за фирмени дарения, използвайте сметката на „Софийски американски училища” (SAS) в САЩ или PayPal. „Софийски американски училища” е неправителствена институция със статут 501 (с)(3).

Можете да удвоите или утроите въздействието на вашето дарение, като се включите в корпоративната дарителска програма на вашия работодател (ако има такава) или ако роботодателят ви е регистриран в Benevity или друга подобна програма за управление на дарения.


Онлайн (чрез кредитна карта, дебитна карта или системата на PayPal) – формуляр за дарение тук

При избор на опция Дарения по банкова сметка в България дарените средства постъпват по банкова сметка на Американски колеж в София. При избор на опция Дарения по банкова сметка в САЩ (PayPal) дарената сума постъпва по банкова сметка на Sofia American Schools, Inc. (Фондация "Софийски Американски училища" в САЩ. Можете да настроите и периодични дарения, като следвате тези 4 стъпки. 
  • Банков превод*
Банковата сметка на Американски колеж в София за дарения по банков път в лева е следната:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД - ЦЕНТРАЛЕН КЛОН
IBAN: BG 30 UNCR 7630 1000 312 103
BIC код: UNCRBGSF

Банковата сметка на Американски колеж в София за дарения в щатски долари* е следната:
Beneficiary: American College of Sofia
Address:    Bulgaria, 1799 Sofia, Mladost 2, Floyd Black Lane
Bank:  UniCredit Bulbank
IBAN: BG25UNCR76301100312112
BIC Code: UNCRBGSF            
Bank address: Bulgaria, 1000 Sofia, 7 Sveta Nedelya Sq.

Банковата сметка на Sofia American Schools, Inc. в САЩ е следната:

Account Title: SOFIA AMERICAN SCHOOLS INC
Account #: 8026497664
Bank Routing #: 031207607– ACH, Wire & Checks
Bank Swift Code: PNCCUS33 (required for international payments)
Bank Address: PNC Bank, N.A.
249 Fifth Avenue
Pittsburgh, PA 15222

*За да разпределите дарението си, направено чрез банков превод, в една или повече категории, моля, включете избора си като свободен текст (напр. Финансова помощ- 100% или Преподаватели и катерди - 50%, Без условия - 50%). Друга възможна опция е да попълните формуляра ни за онлайн дарения или да се свържете с Офис "Развитие и фондонабиране" (g.metodiev@acsbg.org). Така дарението Ви ще бъде включено в статистиката.  


  • Чек**
Чековете могат да бъдат издавани в полза на Sofia American Schools, Inc. (Фондация „Софийски Aмерикански училища”) и да се изпратят на адрес:

Sofia American Schools

i/c/o Eisikovic & Kane, LLP

1430 Broadway, Suite 1105

New York, NY 10018

Telephone: (212) 944-7733

Fax : (212) 944-1041

e-mail: ad@eiscpa.com
www.eiscpa.com

 


 

 

  • На място (в брой) по време на събитията за завършили в колежа (Коледен прием и лятна среща на випуските) и в Офис „Развитие и фондонабиране” 

По време на събития, провеждани в колежа, даренията могат да бъдат направени в брой за каузата на съответното мероприятие. Ако дарителят желае, може да направи дарение в брой и за някой/някои от другите приоритети на Колежа след попълване на формуляр за дарение на хартиен носител, идентичен на този, попълван за дарения онлайн.


Американският колеж в София е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Предвидените в закона процедури се спазват стриктно от служителите - администратори на лични данни.