Пълни стипендии

За български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас

Колежът предлага четири пълни стипендии за новоприети ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас – две стипендии „Полански" и по една стипендия „Обербауер", „Гипсън“. Те се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж.

Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени за записване в колежа, могат да кандидатстват за стипендиите „Полански", „Обербауер" и „Гипсън“.

Комисията се ръководи от няколко критерии при отпускането им, като финансовата нужда е най-важният от тях.

Стипендиите „Полански", „Обербауер" и „Гипсън“ се финансират от фондация Tianaderrah със седалище в Ню Йорк. Повече информация можете да получите от Бизнес офиса на Американския колеж.

Пълни стипендии „Полански”, „Обербауер” и „Гипсън”

Стипендиите „Полански” и „Обербауер” са учредени през 2008 г., а стипендията „Гипсън“ през 2018 г. и покриват пълните учебни такси на ученици, които показват високо академично ниво през целия курс на обучение. „Стипендията Теодора и Дарина Спасови – първата стипендия от български граждани” е учредена през 2005 г. и цели да подкрепи най-нуждаещото се момиче от съответния випуск, което поддържа среден успех не по-малък от 5.00 и отлично поведение през целия курс на обучение.

Стипендия "Полански"

Стипендията "Полански" носи името на Н. Пр. Сол Полански (1926-2016), бивш посланик на САЩ в България (1987-1990). Г-н Полански играе важна роля за възстановяването на колежа през 1992 г. като продължава да работи с институции, ангажирани с политическото, икономическото и културното развитие на България. Г-н Сол Полански беше член на Борда на настоятелите на Американски колеж в София и на Американския университет в България.

Стипендия "Обербауер" 

Стипендията "Обербауер" носи името на Джоузеф Обербауер. Инженер и архитект, г-н Обербауер пристига от Австрия в София през 90-те години на 19. век. Той е един от главните архитекти, изготвили градоустройствения план на модерна София. Г-н Обербауер живее в България до смъртта си през 1930 г.

Стипендия „Гипсън“

Стипендията „Гипсън“ носи името на семейство Нели и Робърт Гипсън, отдадени приятели и дългогодишни поддръжници на колежа и забележителни филантропи. Семейство Гипсън силно вярват във важността на образованието за изграждането на гражданско и демократично общество. Нели Гипсън работи в колежа през 90-те години и се присъединява към Борда на настоятелите на училището през 2004 г. Робърт Гипсън е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ за огромния си принос към развитието на българското образование, наука и култура.

Критерии за определяне на пълните стипендии

1. Одобрени документи за намаляване на учебната такса.

2. Резултати от съчинение - отговор на въпрос. Кандидатите ще бъдат поканени да напишат съчинението в колежа.

3. Интервю с кандидатите, избрани по резултати от съчинението.

4. Общ резултат от приемния изпит.

„Стипендията Теодора и Дарина Спасови – първата стипендия от български граждани”

„Стипендията Теодора и Дарина Спасови – първата стипендия от български граждани”, е кръстена на дъщерите му, които са възпитанички на колежа, съответно от випуски 2004 и 2005. Стипендията е учредена през 2005 г. и цели да подкрепи частично най-нуждаещото се момиче от съответния випуск, което поддържа среден успех не по-малък от 5.00 и отлично поведение през целия курс на обучение.