Спортове в колежа

В Американския колеж в София спортните и извънкласни програми са от съществено значение за мисията ни да развиваме критично мислене, интелектуално любопитство през целия живот, лидерство и сътрудничество между нашите много талантливи ученици. Нашите игрища и спортни пространства са идеални места за практикуване на основните ценности на нашето училище: почтеност, отговорност и уважение.

Нашата спортна програма, чиято основа се изгражда в часове по физическо възпитание, подчертава здравословната спортна култура в учебния комплекс, която насърчава учениците редовно да спортуват, за да развиват активен, здравословен начин на живот, докато изграждат приятелски взаимоотношения чрез екипната работа и предизвикателствата в тръпката на състезанието.

Конкретните спортове и отбори, организирано практикувани в момента от колежа, са волейбол, футбол, баскетбол, тенис на маса и тенис на корт.

Разгледайте препратките долу, за да научите повече за спортните инициативи в Американския колеж в София!