Катедра по чужди езици

Явор Георгиев

Ръководител на катедрата / Преподавател по испански език и култура
y.gueorguiev@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Специалност: Нови технологии приложени в образованието, UNED, Испания

 • Магистър по Методология на чуждоезиковото обучение

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

 • Бакалавър по Испанска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

Анелия Милева

Преподавател по френски език
a.mileva@acsbg.org
 • Магистър по Френска филология

 • Професионална квалификация: Специалист френска филология и преподавател по френски език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Кремона Павлова

Преподавател по немски език
k.pavlova@acsbg.org
 • Магистър по Българска филология

 • Професионална квалификация: българска филология и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър по Немска филология

 • Професионална квалификация: Германист и преподавател по немски език

 • Великотърновски университет ”Св. Св. Кирил и Методий”

Мария Велева

Преподавател по испански език
m.veleva@acsbg.org
 • Магистър по Испански език и литература

 • Втора специалност: Английски език

 • Професионална квалификация: Учител по испански език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Мая Бонева-Николова

Преподавател по испански език / декан на 11. клас
m.boneva-nikolova@acsbg.org
 • Магистър по Испанска филология

 • Втора специалност: Френски език

 • Професионална квалификация: Преподавател по испански език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Татяна Христозова

Преподавател по немски език
t.hristozova@acsbg.org
 • Доктор по философия

 • Европейска академия за компютизация (AEI), Белгия, Брюксел

 • Магистър по философия

 • Магистър

 • Специaлност: Немски език и литература

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Диана Генова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
d.genova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Немска филология

 • Втора специалност: Английски език

 • Професионална квалификация: Преподавател по немски език и литература, литературен превод

 • Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Мая Тодорова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
m.todorova@acsbg.org
 • Магистър по международни икономически отношения

 • Университет за национално и световно стопанство, София

 • Бакалавър по Испанска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Бакалавър по Икономика на търговията

 • Университет за национално и световно стопанство, София

 • Сертификат за владеене на испански език 94%, Университет в Малага, Испания

 • Професионална квалификация: Преподавател по испански език и литература

Франческа Мео

Преподавател по френски език
f.meo@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: литературен превод и лингвистика

 • Университет Екс-Марсилия, Франция

 • Специалност: лингвистика, чужди езици и литература (френски, италиански и английски)

 • Професионална квалификация: Лингвист, учител по френски и италиански език, преводач

Курсове

Френски език – 9.-12. клас
Немски език – 9.-12. клас
Испански език – 9.-12. клас
Френски език, Програма IB Ab initio – 11. и 12. клас Френски език, Програма IB Standard  11. и 12. клас Френски език, Програма IB High Level  11. и 12. клас
Немски език, Програма IB Ab initio– 11. и 12. клас
Немски език, Програма IB Standard  11. и 12. клас Немски език, Програма IB High Level  11. и 12. клас Испански език, Програма IB Ab initio– 11. и 12. клас
Испански език, Програма IB Standard  11. и 12. клас Испански език, Програма IB High Level  11. и 12. клас 

SAT II Френски език, СИП – 11. и 12. клас
SAT II Немски език, СИП – 11. и 12. клас
SAT II Испански език, СИП – 11. и 12. клас
AP Френски език, СИП – 11. и 12. клас
AP Немски език, СИП – 11. и 12. клас 
AP Испански език, СИП – 11. и 12. клас

Обща информация: 9. клас
Обща информация: 10. клас
Обща информация: 11. клас
Обща информация: 12. клас