Катедра по чужди езици

Явор Георгиев

Ръководител на катедрата / Преподавател по испански език и култура
y.gueorguiev@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Специалност: Нови технологии приложени в образованието, UNED, Испания

 • • Магистър по Методология на чуждоезиковото обучение

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

 • Бакалавър по Испанска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

Анелия Милева

Преподавател по френски език
a.mileva@acsbg.org
 • Магистър по Френска филология

 • Професионална квалификация: Специалист френска филология и преподавател по френски език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Кремона Павлова

Преподавател по немски език
k.pavlova@acsbg.org
 • Магистър по Българска филология

 • Професионална квалификация: българска филология и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър по Немска филология

 • Професионална квалификация: Германист и преподавател по немски език

 • Великотърновски университет ”Св. Св. Кирил и Методий”

Мария Велева

Преподавател по испански език
m.veleva@acsbg.org
 • Магистър по Испански език и литература

 • Втора специалност: Английски език

 • Професионална квалификация: Учител по испански език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Мая Бонева-Николова

Преподавател по испански език
m.boneva-nikolova@acsbg.org
 • Магистър по Испанска филология

 • Втора специалност: Френски език

 • Професионална квалификация: Преподавател по испански език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Тихомира Кръстева

Преподавател по немски език
t.krusteva@acsbg.org
 • Магистър по Немска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

Курсове

Френски език – 9.-12. клас
Немски език – 9.-12. клас
Испански език – 9.-12. клас
Френски език, Програма IB Ab initio – 11. и 12. клас Френски език, Програма IB Standard  11. и 12. клас Френски език, Програма IB High Level  11. и 12. клас
Немски език, Програма IB Ab initio– 11. и 12. клас
Немски език, Програма IB Standard  11. и 12. клас Немски език, Програма IB High Level  11. и 12. клас Испански език, Програма IB Ab initio– 11. и 12. клас
Испански език, Програма IB Standard  11. и 12. клас Испански език, Програма IB High Level  11. и 12. клас 

SAT II Френски език, СИП – 11. и 12. клас
SAT II Немски език, СИП – 11. и 12. клас
SAT II Испански език, СИП – 11. и 12. клас
AP Френски език, СИП – 11. и 12. клас
AP Немски език, СИП – 11. и 12. клас 
AP Испански език, СИП – 11. и 12. клас