Прием на български ученици след 8. и 9. клас

Прием 2020-2021

Прием на български ученици след 8. и 9. клас за 2021-2022 учебна година 

Американският колеж в София приема български ученици след завършен 8. и 9. клас. Това решение е породено от големия обществен интерес и отговаря на мисията на Колежа да предоставя първокласно обучение на талантливи и мотивирани български ученици и да ги подготвя с най-високите академични изисквания на всеки университет по света. Колежът е изградил репутация на престижно средно учебно заведение с високи академични изисквания към своите възпитаници. При успешно завършване на курса на обучение учениците получават американска и българска дипломи.

Кой може да кандидатства:

Всички ученици с българско гражданство и чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в България, които отговарят на следните условия:

  1. Предстои им да завършат 8. или 9. клас през учебната 2020-2021 година в български училища, намиращи се на територията на Република България. Ученици от училища на чужди държави не могат да кандидатстват по тази програма за прием.
  2. За последната година от обучението си са постигнали среден успех не по-нисък от много добър (5). Това се удостоверява с документ за завършен клас.
  3. За последната година на обучението си имат среден успех по български език и литература не по-нисък от много добър (5). 

Ако имате въпроси относно условията за кандидатстване или не сте сигурни дали отговаряте на някое от тях, моля, свържете се с нас за уточнение, преди да се регистрирате за изпита.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 8. и 9. КЛАС

    1. ПРИЕМЕН ИЗПИТ – 24 април 2021 г.

Кандидатите полагат стандартизирания тест ISEE (Independent School Entrance Exam) на английски език. Тестът се изготвя и оценява от организацията за външно независимо оценяване ERB (Educational Records Bureau) http://erblearn.org/. Полагането на теста се извършва в Американския колеж в София. Всички кандидати се явяват на ниво Upper Level. Event Code: 623WN9LL

Стандартизираният тест ISEE показва общото академично ниво на кандидатите за определена възраст. Тестът не оценява конкретни знания по даден предмет. Състои се от няколко раздела:

а) задачи, оценяващи академичния потенциал на кандидата и способността му да разбира информация;

б) четене с разбиране и математически задачи;

в) писане на съчинение по зададена тема за определено време. Съчиненията не се оценяват от организацията ISEE, а се предоставят на Американския колеж за информация.

Обща продължителност на изпита: 2 часа и 40 минути

    2. РЕГИСТРАЦИЯ – 01.12.2020 г. – 31.03.2021 г.

Регистрацията за приемния изпит се извършва онлайн на адрес: https://www.erblearn.org/parents/isee-registration
Регистрационната такса за изпита в размер на $140 се заплаща директно на организацията ERB, която провежда приемния изпит. Американският колеж не начислява допълнителна такса.

Ще получите Уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни на кандидати за обучение в Американския колеж в София след завършен 8. и 9. клас.

   3. ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ – май 2021 г. 

Резултатите от приемния изпит се изпращат директно от организацията ERB по имейл на посочен от кандидатите адрес.   

   4. ИНТЕРВЮ С ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ – юни 2021 г.

На базата на резултатите от изпита ще бъдат селектирани участници за следващия етап от процеса по прием - Интервю с комисия, включваща представители на преподавателския и административен екип. Кандидатите ще бъдат оценявани спрямо техните възможности да се изразяват свободно на английски език по следните теми: представяне, хобита, причини поради, които искат да бъдат приети в колежа, минали постижения и/или други области на интереси. 

   5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ

Всички успешно класирали се кандидати се обучават при финансовите условия, определени за български ученици в Американския колеж. Те могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който отговаря на техните финансови нужди.

Организацията ERB и Американският колеж не организират подготвителни курсове и не упълномощават други организации или отделни личности да се занимават с тази дейност. Организацията ERB осигурява безплатни онлайн материали "What to Expect” („Какво да очакваме от изпита”), които запознават кандидатите с типа въпроси в отделните раздели, стратегиите за решаване на теста и правилата за оценяване. Тези материали могат да бъдат намерени ТУК.

За допълнителна информация:

Сара Скагс-Димитрова, Директор "Прием"
Телефон.: (359-2) 434-1008. 
Имейл: s.skaggs-dimitrova@acsbg.org

 

Тази страница на уебсайта съдържа връзки към други сайтове, принадлежащи на трети страни, включително на уебстраницата на ERB. Американският колеж не контролира правилата за поверителност или практиките на трети страни, включително на ERB. Необходимо е да прегледате тези политики, преди да предоставите каквато и да е информация. Американският колеж не носи отговорност за съдържанието или практиките на сайтовете на свързани трети страни. Ние предоставяме тези връзки единствено за удобство и информация на нашите посетители.