Фондът на завършилите

Активната общност на завършилите е в основата на подкрепата за ежедневните дейности на днешните ученици. Фондът на завършилите, основан през 2011 г., е инициатива на завършилите, чиято цел е приобщаването на завършилите и улесняване на тяхната помощ за конкретни каузи в колежа. По този начин те имат възможност да влияят на развитието на колежа и да оказват принос към аспекти от живота му, които са били важни за тях.

reunion-2018jpg-1