интензивен летен онлайн academic skills курс

Този курс е предназначен за ученици, които желаят да разберат какво е да се учи в чуждоезиков университет. Курсът е много полезен за тези, които ще продължат образованието си в англо-езични програми в чужбина. С помощта на опитни преподаватели, този курс помага на учениците да изградят академичните умения, необходими за успешно представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски.

Курсът ще се съсредоточи върху следните умения.

  • АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ: писане на добре структурирани текстове, напр. есета, използващи съответния академичен език;
  • АКАДЕМИЧНО ЧЕТЕНЕ: изследване и анализ на текстове и оформяне на заключения по тях чрез разграничаване на основните идеи от детайлите, отделяне на контрастните идеи и установяване на намерението на автора;
  • АКАДЕМИЧНО ГОВОРЕНЕ: дискусии на видео, анализ, разработване и обосновка на идеи, построяване на издържана академична реч, увереност в представянето на аргументи пред аудитория;
  • СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ: слушане, разбиране и обработка на основни моменти в лекции, снемане на бележки;

Курсът се провежда в рамките на 4 последователни седмици. Всяка седмица се фокусира върху различно умение. Можете да се запишете за целия курс или за отделен модел.

За кого е подходящ този курс?
Курсът е предназначен за тийнейджъри (13 - 18 години) с минимално ниво B2, които желаят да продължат обучението си на английски език.

Групи

Минимален брой ученици - 5. Максимален брой ученици в в онлайн клас – 10.

Продължителност на курса
100 часа за 20 дни, по 5 академични часа на ден

График
Занятията се провеждат онлайн всеки ден от 9:30 часа до 13:10 часа в следния период:
29 юни - 24 юли 2020 г.

Цена в лв.

Цена на модул (1 седмица)

420

Цена на целия курс

1500

Отстъпка за 2-ри и 3-ти член на семейството

10%

*VAT included

Ползи от курса
Този курс помага на учениците да изградят академични умения, необходими за успешното им представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски език.