Електронно и електрическо замърсяване и качество на въздуха

Проект на програмата Еразъм +

Приключението Еразъм +

През очите на Мая Бонева-Николова, преподавател по испански език в Американския колеж в София

Приключението, наречено Еразъм+, започна през октомври на далечната 2019 година. В проекта 2019-1-ES01-KA202-063878 Electrical and Electronic Waste and Air Quality, посветен на качеството на въздуха, който дишаме и на рециклирането на електронни и електрически отпадъци, участваха три държави: Испания - координатор и Гърция и България - партньори. Двете професионални училища от Севиля, Испания и Ханя, Гърция, отговаряха за изработването на различни софтуерни програми и уреди, а Американският колеж в София се зае с теоретичната част на проекта.

Започнахме работа с голям ентусиазъм през 2019 г. и тъкмо проектът набираше сила и проведохме първата мобилност (посещение на място) в Севиля и се появи пандемията и се наложи да прекратим всички дейности, свързани с жив контакт. Въпреки пандемичната обстановка, продължихме своята работа по проекта с многобройни онлайн срещи и презентации. По този начин работихме през 2020 и 2021 година. Заради пандемията, срокът на проекта беше удължен с една година и така вместо през август 2021 г., проектът приключи през август 2022 г..

През учебната 2021/2022 бяха предвидени две мобилности до Ханя, остров Крит, една до Севиля, Испания и една в България. Всичките мобилности бяха проведени, но българският екип не успя да осъществи първата мобилност до Ханя, през октомври 2021, в която участвахме само виртуално.

Първото пътуване, след две години прекъсване, беше до Севиля, Испания (14-18 март). Учениците, които се включиха в тази част на проекта бяха: Гергана Пеева (12 клас), Магдалена Катанова, Дейвид Гайдев и Мая Йонкова (11 клас). По време на тази мобилност всяка държава представи резултатите от работата си през изминалите месеци, посетихме различни природни обекти, където измерихме качеството на въздуха и организирахме дейности за опознаване на участниците.

Следващата мобилност беше до Ханя, о.Крит (28.03 - 1.04.2022). Участваха само ученици от 11ти клас: Магдалена Катанова, Дейвид Гайдев, Мая Йонкова и Борис Начев. Програмата на тази мобилност беше много подобна: отчет на извършените дейности от всяка държава, посещение на природни обекти с цел измерване качеството на въздуха и опознаване на участниците.

Последната мобилност по проекта беше в България (9-13 май). Участниците отново бяха само от 11ти клас: Магдалена Катанова, Дейвид Гайдев, Мая Йонкова и Мила Павлова. Програмата беше много разнообразна и посетихме различни красиви кътчета от България. 

В рамките на проекта учениците си дадоха сметка за количествата отпадъци, които всеки от нас произвежда и начините за рециклиране на различните отпадъци. Това допринесе за подобряване на тяхната отговорност към природата и осъзнато пазаруване на храни и дрехи.

Най-ценното от проекта са създадените приятелства за цял живот.

Благодарим на програмата Еразъм+ и се надяваме да работим по нови проекти през следващите години!

Официално лого на проекта

Кой: Испания, Гърция, България

Кога: от 01/09/2019 до 31/08/2021 (24 месеца)

Къде: Севиля, Крит, София

В проекта са включени следните дейности: 

 • Анализ на това как електронните и електрически отпадъци се рециклират в участващите училища 
 • Анализ на какви средства за съхранение и премахване на електронни и електрически отпадъци съществуват
 • Инсталиране на устройства, така че учениците сами да получават данни за качеството на въздуха
 • Проучвания за дейността на рециклиращи компании
 • Проучвания за влиянието на електронните и електроческите отпадъци, и ниското качество на въздуха върху околната среда
 • Проучване върху финните прахови частици, тяхното влияние върху здравето на хората и изследване на способите за подобряване на качеството на въздуха. 

Основна цел на проекта: във всеки образователен център да се популяризира нуждата от чист въздух и от адекватна система за рециклиране на отпадъците от електронно и електрическо замърсяване.

 

 

НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА ОТ СЕПТЕМВРИ 2020 ДО ЮНИ 2021

 

 • На 28 септември 2020г. се провежда онлайн първата работна среща за учебната година 2020/2021, на която се разглежда състоянието и междинната оценка на проекта и се организира работата през първия семестър.

Приема се, че през първите 3 месеца няма да се осъществят мобилности поради санитарните ограничения и разпространението на коронавируса в Европа.

Решава се, че всяко училище ще избере учениците, които ще участват в проекта през учебната 2020/2021г. След избора на участници е организирана среща с избраните ученици, разпределени са задачите и информацията е публикувана на страницата на проекта.

Изработените материали са представени на следващата виртуална среща.

 

 • На 22 декември 2020 е организиарана среща само между учителите, на която са обсъдени следните теми:
 1. Анализ на ситуацията и на първия триместър.

Всички училища от трите страни учат онлайн и няма пряк контакт между учители и ученици, което затруднява работата по проекта. 

Задачата на гръцкия екип не може да се осъществи поради пандемията.

Българският екип работи върху изследване на храненето през различните сезони в България и връзката с околната среда и замърсяването на атмосферата.

Испанският екип работи върху измервания качеството на въздуха, рециклирането на електронни и електрически апарати и правилното използване на принтери и техните консумативи

2. Информация за проекта и мобилностите

Няма да има повече удължаване на проекта. Той трябва да приключи през юни 2022.

Обсъжда се възможността за осъществяване на 2 мобилности до края на учебната година.

3. Избор на дата за онлайн среща с учениците, участващи в проекта.

Среща, в която учениците да се запознаят и да представят върху какво са работили до момента. В срещата трябва да участват по 2ма учители и 4ма ученика от всяка страна.

 • На 25 януари 2021 се състоява срещата между учениците и учителите, участващи в проекта. Програма на срещата:

-Откриване и представяне на дейността

-Кратко представяне на всеки участник

-Представяне от страна на българския екип "What to eat in order to harm the environment less?"

-Представяне на испанския екип “Impresoras responsables”.

 • На 14 юни 2021 се състоява последната онлайн среща за годината между учителите, участващи в проекта.

Направен е отчет на изминалата година и на изпълнените задачи. 

Обсъдени са мобилностите за следващата учебна година 2021/2022.

Предстои нова среща през септември 2021, за да се уточни работата през 2021/2022.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

Дейностите по проекта в България започнаха на 12 и 13 ноември, 2019 г. със среща в кампуса на Американски колеж в София, в която участваха всички държави, включени в проекта