Правила на Американския колеж в София за прием на принудени да напуснат страната си украински ученици

20 май 2024 г.

Американският колеж в София приключи процеса за кандидатстване за принудени да напуснат страната си украински ученици.

Преди това, кандидатите със силни английски езикови умения имаха право да кандидатстват за програмата за чуждестранни ученици в Американския колеж в София за остатъка от учебната 2021-2022 г., която приключи на 30.06.2022 г. Съгласно тази новосформирана политика, Американският колеж в София разполагаше с ограничен брой места в 11. клас. За да бъдат взети предвид за прием, родителите на кандидатите трябваше да представят входящ номер, удостоверяващ, че са започнали процедурата за получаване на статут на временна закрила в Българската агенция за бежанците.

Кандидатурите се разглеждаха според реда, в който са пристигнали. Приканихме кандидат-гимназистите да започнат процеса по кандидатстване веднага щом пристигнат в България от Украйна.

Началото на процеса по кандидатстване беше попълването на въпросника ACS Displaced Ukrainian Student от страна на родителя или настойника на кандидата. След това, отговарящите на условията ученици бяха поканени за оценка по английски език и интервю. Кандидатите, които се представиха на ниво, сходно с нивото на настоящите ученици, бяха поканени да представят своите документи за статут статус на международна закрила и да се запишат в колежа за текущата учебна година.

Американският колеж в София отмени таксата, покриваща разходите за обучение за учебната 2021-2022 година за бягащите от войната украински ученици като акт на солидарност и подкрепа. Учениците, принудени да напуснат родината си, които желаят да продължат обучението си в колежа и през учебната 2022-2023 г., могат да кандидатстват за финансова помощ. Само ученици, които са прекарали поне една пълна академична година в колежа, имат право да получат американска диплома. Учениците, които се записаха в 11. клас миналата година, можеха да изберат да повторят 11. клас и следващата година, за да имат право да получат пълната IB диплома след завършване на 12. клас. В повечето случаи, двугодишната програма за IB диплома понастоящем изисква учениците да завършат обучението си в една институция.

Обучението в Американския колеж в София включва учене в класната стая, Chromebook, учебници, социално, емоционално и академично консултиране и използване на всички училищни съоръжения. Тя не включва цената на храната в трапезарията на училището, транспорта, екскурзиите, ученическите пособия, таксите за изпит за IB или други непредвидени разходи.

Американският колеж в София е обединен с Украйна и учениците ѝ.

Подкрепата за тази програма е осигурена от Фондация „Америка за България“. Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с
подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Американски колеж в София и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.