Ученици с българско гражданство с дипломатически статут

Американският колеж в София приема български ученици с дипломатически статут, които са учили в международни училища (в България или чужбина) в продължение на поне една година и говорят английски език.

В допълнение към основните документи, изисквани за кандидатстване в чуждестранната програма на Американския колеж, българските ученици с дипломатически статут трябва да представят следните документи:

  • Всички български кандидати под 16 год. трябва да предоставят документ от Регионалния инспекторат, удостоверяващ в кой клас следва да бъдат приети.
  • Кандидати над 16 год. могат да прескочат това изискване, но трябва да предоставят подписана от родителите си декларация за това, че избират да учат само в програмата за чуждестранни ученици.
  • Кандидатите трябва също да предоставят официално писмо от МВнР, в което се посочва, че родителят е член на Дипломатическата служба и понастоящем е български дипломат, упълномощен от българското Министерство на външните работи да работи в чужбина.

Таксата за обучение на български ученици с дипломатически статут за учебната 2023-2024 година е 9 120 евро. Това е пълната такса, включваща обучението, учебниците, както и ползването на училищните лаборатории, библиотеки и спортни съоръжения. Таксата не включва цената на храненето в колежа, транспорт, екскурзии, училищни пособия и други странични разходи. При желание от страна на родителите таксата за обучението може да бъде платена от юридическо лице. Ако родителите искат да заплатят таксата чрез юридическо лице, трябва да бъде сключено тристранно споразумение между родителите, Американския колеж в София и компанията.