Образователните системи в Европа – от детската градина до професионална реализация

Проект на Еразъм+

Отчет за дейностите по Еразъм+ проекта „Образователните системи в Европа“

Проектът „Образователните системи в Европа“ - първият в историята на колежа - започна през септември 2019 година с широка кампания за популяризирането му. От самото начало той беше ориентиран към колежаните, които имат интерес към немски език, защото работният език на проекта беше немски. Активно се включиха ученици от випуски 2021, 2022 и 2023.
При посещението на координатора от немска страна г-н Волфганг Боршел в началото на октомври 2019 бяхме въведени в начина, по който ще се развиват дейностите ни и научихме повече за другите партньори – училищата от Австрия, Хърватска, Гърция и Турция.
Първата мобилност бе осъществена през ноември 2019 г, когато нашата група посети немското училище в Гладенбах, провинция Хесен. Участваха две ученички от випуск 2021 /и Никол Михова/ и трима ученика от випуск 2022 /Хари Диков, Александър Василев и Огнян Траянов/, придружавани от преподавателите по немски език. Образователната програма беше чудесно балансирана и представи ясно както столицата на провинцията, така и знакови градове с тяхната култура и история. Учениците създадоха много добри връзки с приемните семейства и контактите им съществуват и до днес. Задачата на българската страна беше изработването на уебсайт на проекта, активни участници бяха Огнян Траянов и Йоана Станкова /випуск 2022/.
Втората мобилност бе осъществена през февруари 2020 година в Хърватска, в град Вараждин. Участваха пет ученика от випуск 2022 /Магдалена Цочева, Неда Орешарова, Константина Политова, Александра Велкова и Филип Янакиев/, придружени от г-н Тимоти Френд и Кремона Павлова. Още от първия момент сработи химията между колежаните и учениците от всички участващи страни. Образователната програма беше много интересна и учениците прекарваха цялото си свободно време заедно с новите си приятели.
За жалост избухването на пандемията предотврати третата мобилност, предвидена за май 2020 година. Проектът замря до следващата пролет, когато бяха проведени няколко онлайн срещи, една между всички участващи страни. Беше много вълнуващо за всички, които взеха участие, защото участниците споделяха какви са мерките, предприети в техните страни, как се отразява това на учебния процес и как всеки лично приема ситуацията.
Мобилностите бяха възстановени през октомври 2021 с посещението в Солун. В тази среща участваха – заради Ковид 19 и мерките – само колеги от шестте страни членки, но всяка страна представи презентацията, която бяха разработили учениците. От наша страна участваха основно колежаните от хърватската група и част от предвидените за Гърция.
Четвъртата мобилност бе планирана за декември 2021 година, но поради усложнената обстановка в Австрия бе отложена за март 2022. В тази мобилност участваха момичетата от профилния клас с немски от випуск 2023 /Моника Арнаудова, Косара Първанова и Петя Павлова/, защото момчетата не са ваксинирани. Придружавани бяха отново от г-н Тимоти Френд и мен.
В петата мобилност – посещение на частен колеж в Анталия, Турция, през май 2022 за щастие можаха да участват всички членове на профилния клас по немски от випуск 2023/ Моника Арнаудова, "две ученички от випуск 2021 /Ивет Димитрова и Никол Михова/", Косара Първанова, Петя Павлова, Никола Магурев, Теодор Радовенски, Николай Вълканов/, придружени от преподавателките си – г-жа Татяна Христозова и Кремона Павлова. Тази мобилност даде великолепна въможност да използват натрупаните знания по немски в реално общуване с родноезични носители на езика. Нашите колежани намериха бързо общ език с учениците от немската група и станаха неразделни.
Последната мобилност беше посещението на нашите партньори в България през юни. Всички групи бяха посрещнати на летището и отведени до хотел „Света София“ центъра. Следобяд направихме тур в центъра с акцент върху историческите и културни забележителности. На всеки участник бе подарен флайер, на който може да бъде извикана информация за посетените обекти и дори допълнителна за тези, които искат да научат повече. Вечерта по традиция всички участници вечеряха заедно, за да могат да се опознаят в неформална среда.
В неделя отпътувахме рано сутринта за Рилския манастир, от който всички бяха запленени. Следобяд по програма трябваше да има ветроходен тур по язовир Искър, но за съжаление времето не го позволи. Изработеният флайер даде възможност на всеки участник да съхрани за себе си не само спомена от посетените обекти, но и да научи много повече подробности за историята и отделните артефакти. Такива флайери имаше и за Хисаря и Пловдив.
В понеделник по традиция денят започна с презентациите и последващата дискусия. На нея бяха поканени и ученици по немски от девети и десети клас. Следобяд участниците посетиха Боянската църква.
Във вторник погледнахме към старата ни история и отпътувахме рано сутринта за Хисаря, посетихме археологическия парк, термите и музея. Следобяда отделихме на стария град в Пловдив и посетихме етнографския музей.
В сряда нашите гости имаха възможност да разгледат колежа. Те бяха разведени от учениците от профилния клас, които им разказаха за всяка сграда и възможностите, които тя предоставя на колежаните. В WiFi центъра гостите бяха посрещнати радушно от г-н Дейвид Йорданов и г-н Крисчън Йънгс, под чието ръководство си изработиха собственоръчно сувенири за спомен. Следобяд г-н Иво Лозанчев и г-н Тейлър Болдуин увлякоха гостите в магията на народните ни танци, а с помощта на г-жа Кремона Павлова се научиха да четат на кирилица. Най-успешни бяха участниците от Турция. В звукозаписното ни студио записахме интервюта поотделно с всички партньори. Колежаните от профилния клас по немски интервюираха по един преподавател и ученик от всяка страна. След това ученици и учители имаха възможност да играят на образователни настолни игри на немски или английски.
В четвъртък преди обяд посетихме ВХТИ, бяхме посрещнати от ръководителката на немския отдел и гостите ни имаха възможност да се запознаят с историята на института и да научат интересни подробности за специалностите с чужд език. Вечерта по традиция всички участници прекараха заедно на прощална вечеря.

Проектът "Bildungssysteme in Europa - vom Kindergarten bis zum Berufsleben" - "Образователните системи в Европа – от детската градина до професионална реализация“ е за периода от 01 октомври 2019 г. до 31 август 2021 г. и включва партньори от още пет държави: Германия, Австрия, Хърватия, Гърция и Турция. Проектът дава възможност на учители и ученици от Американски колеж в София да пътуват и да обменят познания относно различните образователни системи в Европа.

В началото на ноември трима десетокласници и двама единайсетокласници посетиха Ойропашуле Гладенбах близо до Франкфурт на Майн като част от сътрудничеството на колежа с Програмата Еразъм +. Проектът на разменни начала изследва образователните системи в Германия, Австрия, Хърватия, Гърция, Турция и България и подпомага споделянето на добри идеи и практики. Учениците посетиха часове в немското училище и гостуваха на местни семейства, за да се потопят по-пълноценно в немските култура, обичаи и ежедневие. Освен това, колежаните участваха и в две образователни екскурзии до Музея за естествена история Сенкенберг във Франкфурт и до Математикума - математически музей с практическа насоченост. 

“Бих казал, че най-важното нещо беше взаимодействието ни с много ученици от различни държави и етнoси, което беше много полезно защото така научихме повече за различните култури на тези хора. Друго важно нещо беше и това, че успяхме да представим България като европейска страна с богата история” - коментира участникът в програмата и десетокласник в колежа Хари Диков. 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

Участието ни в проекта Еразъм+ и пътуването ни до Хърватска ни даде възможността да се запознаем с много ученици от различни държави и да научим за техните култури, като едновременно ни помогна за работата в екип и уменията ни да презентираме. Всеки ден от седмицата се усещаше като приключение, тъй като ни беше много интересно какви планове за деня имаме - от влизане в часовете на хърватските ученици до посещаване на различни забележителности в близките градове. Нямаме търпение да дойде редът на колежа да посрещне участниците от проекта!