Образователните системи в Европа – от детската градина до професионална реализация

Проект на Еразъм+

Проектът "Bildungssysteme in Europa - vom Kindergarten bis zum Berufsleben" - "Образователните системи в Европа – от детската градина до професионална реализация“ е за периода от 01 октомври 2019 г. до 31 август 2021 г. и включва партньори от още пет държави: Германия, Австрия, Хърватия, Гърция и Турция. Проектът дава възможност на учители и ученици от Американски колеж в София да пътуват и да обменят познания относно различните образователни системи в Европа.

В началото на ноември трима десетокласници и двама единайсетокласници посетиха Ойропашуле Гладенбах близо до Франкфурт на Майн като част от сътрудничеството на колежа с Програмата Еразъм +. Проектът на разменни начала изследва образователните системи в Германия, Австрия, Хърватия, Гърция, Турция и България и подпомага споделянето на добри идеи и практики. Учениците посетиха часове в немското училище и гостуваха на местни семейства, за да се потопят по-пълноценно в немските култура, обичаи и ежедневие. Освен това, колежаните участваха и в две образователни екскурзии до Музея за естествена история Сенкенберг във Франкфурт и до Математикума - математически музей с практическа насоченост. 

“Бих казал, че най-важното нещо беше взаимодействието ни с много ученици от различни държави и етнoси, което беше много полезно защото така научихме повече за различните култури на тези хора. Друго важно нещо беше и това, че успяхме да представим България като европейска страна с богата история” - коментира участникът в програмата и десетокласник в колежа Хари Диков. 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.