Ученици с чуждо гражданство

Американският колеж в София приема чуждестранни ученици, които искат да се обучават от 8. до 11. клас. Кандидатите трябва да говорят английски език.

Таксата за ученици, приети в програмата за чуждестранни ученици за учебната 2023-2024 година е 20 720 евро. Това е пълната такса, включваща обучението, учебниците, както и ползването на училищните лаборатории, библиотеки и спортни съоръжения. Таксата не включва цената на храненето в колежа, транспорт, екскурзии, училищни пособия и други странични разходи. При желание от страна на родителите таксата за обучение може да бъде платена от юридическо лице. Ако родителите искат да заплатят таксата чрез юридическо лице, трябва да бъде сключено тристранно споразумение между родителите, Американския колеж в София и компанията.