Катедра по математика и информатика

Надежда Константинова

Ръководител на катедрата / Преподавател по математика
n.konstantinova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Ани Иванова

Преподавател по математика
a.ivanova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Преквалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Борислава Кирилова

Преподавател по математика / Ръководител на Блок Tangra
b.kirilova@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Институт по математика и информатика - БАН

 • Магистър по Приложна математика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Елка Кондакова

Преподавател по информатика
e.kondakova@acsbg.org
 • Магистър, инженер

 • Специалност: Уредостроителни електрически микромашини и апарати

 • Технически университет, София - филиал Пловдив

 • Професионални квалификации: Преподавател по информатика и информационни технологии

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

 • Преподавател в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Николета Василева

Преподавател по математика
n.vassileva@acsbg.org
 • Магистър по Математика

 • Втора професионално квалификационна степен

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Иван Динков

Преподавател по математика
i.dinkov@acsbg.org
 • Магистър по Математика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика, Втора квалификационна степен

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Валентина Борисова

Преподавател по информатика
v.borisova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Д-р Паулина Тодорова

Преподавател по информатика
p.todorova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Д-р Росица Тодорова

Преподавател по информатика
r.todorova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Криста Дурчева

Преподавател по математика
k.durcheva@acsbg.org
 • Бакалавър по Математика и информатика

 • Специалност: Математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Николай Димитров

Преподавател по математика
n.dimitrov@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Математика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Петя Григорова

Преподавател по математика
p.grigorova@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Математика и Информатика

 • СУ “Св. Климент Охридски”, България

Елизабет Гусоу

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА / Декан на 12. клас
e.gussow@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Статистика

 • Втора специалност: Визуални изкуства

 • Университет на Отава, Канада

 • Бакалавър по педагогика

 • Университет Куинс, Канада

Емили Уол

Преподавател по математика
e.wall@acsbg.org
 • Бакалавър (с отличие)

 • Специалност: Математика

 • Втора специалност: Английска литература

 • Университет Макгил, Монреал, Канада

 • Магистър

 • Специалност: Преподаване и обучение - Математика

 • Университет Макгил, Монреал, Канада

 • Магистър

 • Специалност: Философия

 • Университет Макмастър, Хамилтън, Канада

Мариан Йовчевски

Преподавател по информатика и компютърни науки
m.yovchevski@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Технологичен дизайн и приложна информатика

 • Университетски колеж „ВИА“ и Бизнес училище по дизайн „ТЕКО“, Дания

 • Магистър

 • Специалност: Визуални изкуства, дизайн на игри и програмиране

 • Училище по дизайн „Парсънс“, Ню Йорк

 • Професионални квалификации: -IB диплома за преподаване на компютърни науки

 • -IB ITGS диплом за обучение

 • -IGCSE компютърни науки

Д-р Елена Ценова

Преподавател по математика
e.tzenova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Математика

 • СУ ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър

 • Специалност: Изследване на операции

 • Университет на Северна Каролина в Чапъл Хил, САЩ

 • Доктор, Специалност: математика и изследване на операции

 • Университет на Северна Каролина в Чапъл Хил, САЩ

 • Професионална квалификация: Учител по математика, Университет на Северна Каролина в Чапъл Хил, САЩ

Д-р Катерина Велчева

Преподавател по математика за напреднали
k.velcheva@acsbg.org
 • Доктор по математика, Станфорд

 • Бакалавърска степен от MIT

 • Първа специалност: Математика

 • Втора специалност: Икономика

Хоакин Ролон

Преподавател по математика
j.rolon@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Биотехнологии и инженерство, Чилийски технически университет, Сантяго, Чили

 • Магистър

 • Творческо писане, Висше писателско училище, Мадрид, Испания

Курсове

Математика - 8. клас
Математика, Профил - 9.-12. клас
Подготвителен за IB математика за чуждестранни ученици - 8.-10. клас
Математика за напреднали - 8.-12. клас
Информационни технологии - 8.-10. клас
Информатика - 9.-12. клас
Информатика, Профил - 10.-12. клас
IB Mathematical Studies за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics SL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics HL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
AP JAVA, СИП - 11. и 12. клас