Катедра по математика и информатика

Надежда Константинова

Ръководител на катедрата / Преподавател по математика
n.konstantinova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Ани Иванова

Преподавател по математика
a.ivanova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Преквалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Борислава Кирилова

Преподавател по математика / Ръководител на Блок Tangra
b.kirilova@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Институт по математика и информатика - БАН

 • Магистър по Приложна математика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Елка Кондакова

Преподавател по информатика
e.kondakova@acsbg.org
 • Магистър, инженер

 • Специалност: Уредостроителни електрически микромашини и апарати

 • Технически университет, София - филиал Пловдив

 • Професионални квалификации: Преподавател по информатика и информационни технологии

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

 • Преподавател в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Николета Василева

Преподавател по математика
n.vassileva@acsbg.org
 • Магистър по Математика

 • Втора професионално квалификационна степен

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Иван Динков

Преподавател по математика
i.dinkov@acsbg.org
 • Магистър по Математика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика, Втора квалификационна степен

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Валентина Борисова

Преподавател по информатика
v.borisova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Д-р Паулина Тодорова

Преподавател по информатика
p.todorova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Д-р Росица Тодорова

Преподавател по информатика
r.todorova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Николета Симеонова

Преподавател по математика
n.simeonova@acsbg.org
 • Бакалавър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Кирилка Данчева

Преподавател по информатика
k.dancheva@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионални квалификации: Преподавател по информатика

 • Първа квалификационна степен

 • Преподавател по информатика и информационни технологии

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Криста Дурчева

Преподавател по математика
k.durcheva@acsbg.org
 • Бакалавър по Математика и информатика

 • Специалност: Математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Д-р Емил Колев

Преподавател по математика
e.kolev@acsbg.org
 • Доктор на науките

 • Българска академия на науките

 • Магистър

 • Специалност: Алгебра

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Анна Танг

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
tang@acsbg.org
 • Бакалавър (с отличие)

 • Първа специалност: Английски език и литература

 • Втора специалност: Математика

 • Бакалавър по педагогика

 • Учителска правоспособност за преподаване в гимназиален курс

 • Университет Куинс, Канада

Курсове

Математика - 8. клас
Математика, Профил - 9.-12. клас
Подготвителен за IB математика за чуждестранни ученици - 8.-10. клас
Математика за напреднали - 8.-12. клас
Информационни технологии - 8.-10. клас
Информатика - 9.-12. клас
Информатика, Профил - 10.-12. клас
IB Mathematical Studies за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics SL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics HL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
AP JAVA, СИП - 11. и 12. клас