Катедра по математика и информатика

Надежда Константинова

Ръководител на катедрата / Преподавател по математика
n.konstantinova@acsbg.org
 • Магистър математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Валентина Борисова

Преподавател по информатика
v.borisova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

Джойсълин Крафт

Преподавател по математика
j.craft@acsbg.org
 • Магистър по лидерство в педагогиката; педагогика за надарени и талантливи ученици

 • Бакалавър по гимназиална педагогика по математика

 • Университет на Портланд

Хава Дениълс

Преподавател по математика
h.daniels@acsbg.org
 • Магистър математика

 • Щатски университет „Сейлъм“

 • Бакалавър по гимназиална педагогика по математика

 • Университет на Ню Йорк

Николай Димитров

Преподавател по математика
n.dimitrov@acsbg.org
 • Бакалавър по математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Спас Димитров

Стажант-преподавател по математика
spas.dimitrov@acsbg.org
 • Завършил Американския колеж в София през 2022 г.

Дъглас Дън

Преподавател по информатика
d.dunn@acsbg.org
 • Магистър по стопанско управление: предприемачество

 • Магистър по педагогика: Управление в класната стая и образователни технологии

 • Бакалавър по бщообразователни химия и физика; Допълнителни специалности: математика и информатика

 • Университет на Рио Гранде

 • Професионална педагогическа правоспособност за преподаване на физични науки, химия, физика, интегрирана математика, компютърни технологии за гимназиален курс

Радка Генчева

Преподавател по математика
r.gencheva@acsbg.org
 • Магистър по математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: Англицистика и американистика

Ани Иванова

Преподавател по математика
a.ivanova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

Д-р Борислава Кирилова

Преподавател по математика
b.kirilova@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Институт по математика и информатика - БАН

 • Магистър по приложна математика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

Елка Кондакова

Преподавател по информатика
e.kondakova@acsbg.org
 • Магистър, инженер по уредостроителни електрически микромашини и апарати

 • Технически университет - София (Филиал Пловдив)

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика и информационни технологии

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Криста Кожухарова

Преподавател по математика
k.durcheva@acsbg.org
 • Бакалавър по математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Хоакин Ролон

Преподавател по математика
j.rolon@acsbg.org
 • Магистър по творческо писане

 • Висше писателско училище, Мадрид, Испания

 • Бакалавър по биотехнологии и инженерство

 • Чилийски технически университет, Сантяго, Чили

Д-р Паулина Тодорова

Преподавател по информатика
p.todorova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

Д-р Росица Тодорова

Преподавател по информатика
r.todorova@acsbg.org
 • Магистър по математика и информатика

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

Ребека Трайтол

Преподавател по математика
r.trythall@acsbg.org
 • Бакалавър по математика

 • Университет на Кент, Великобритания

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика

 • Университет на Стратклайд, Глазгоу

Д-р Катерина Велчева

Преподавател по математика за напреднали
k.velcheva@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Станфордски университет, САЩ

 • Бакалавър по математика; Втора специалност: Икономика

 • Масачузетски технологичен институт, САЩ

Еда Явуз

Преподавател по информатика
e.yavuz@acsbg.com
 • Бакалавър по компютърни и образователни технологии

 • Истанбулски университет „Мармара”

Мариан Йовчевски

Преподавател по информатика и компютърни науки
m.yovchevski@acsbg.org
 • Бакалавър по технологичен дизайн и приложна информатика

 • Университетски колеж „ВИА“ и Бизнес училище по дизайн „ТЕКО“, Дания

 • Професионални квалификации: Диплома за преподаване на компютърни науки (IB); Дипломa за обучение по Информационни технологии в глобалното общество (IB); Общ международен сертификат за преподавател в гимназиален курс по компютърни науки

Курсове

Математика - 8. клас
Математика, Профил - 9.-12. клас
Подготвителен за IB математика за чуждестранни ученици - 8.-10. клас
Математика за напреднали - 8.-12. клас
Информационни технологии - 8.-10. клас
Информатика - 9.-12. клас
Информатика, Профил - 10.-12. клас
IB Mathematical Studies за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics SL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
IB Mathematics HL за чуждестранни ученици - 11. и 12. клас
AP JAVA, СИП - 11. и 12. клас