Сгради

campus_buildingsjpg

Сандърс Хол

В Сандърс Хол се помещават класните стаи и офисите на Катедрата по английски език за осми клас и Катедрата по английски език и литература. Тук се намира и Отдел Външни програми. Сградата носи името на д-р Ъруин Т. Сандърс, декан в училището преди войната.

Острандър Хол

В Острандър Хол се помещават администрацията, Офисът на декана, кабинетите на училищния лекар и училищните психолози, бизнес офисът, Офисът на академичните съветници, кабинети за извънкласни дейности, Залата на посланиците (зала за съвещания) и Офис "Развитие". Тук е разположен и Ученическият институт за компютърни иновации и производства, както и Аудио-видео студиото. В Острандър Хол се намира и Аудитория „Уитакър”, която носи името на д-р Роджър Уитакър, първият президент на колежа след повторното му отваряне. Залата е с 380 места. В нея се изнасят представления на учениците (концерти, театрални и музикални продукции, шоу-програми и др.), провеждат се срещи с гост-лектори, както и редовни общи срещи и събрания на учениците.

Джераси Хол

В Джераси Хол се помещават класните стаи и офисите на Катедрата по природни науки, както и лабораториите по химия, физика и биология. Тук се намират две от спортните зали с оборудване за вдигане на тежести и гимнастика. Сградата носи името на проф. Карл Джераси, световноизвестнен учен, писател и меценат. Карл Джераси е бил ученик в Американския колеж в София до заминаването си за Америка през 1939 г.

 

Сграда №5

В Сграда №5 се помещават Катедрата по математика и компютърни науки, Катедрата по чужди езици, кабинетите по изящни изкуства и стаята за репетиции на групите, както и Концертната зала със своите 180 места.

Сграда на Катедрата по български език и литература

В сградата на Катедрата по български език и литература се помещават класните стаи и офисите на преподавателите от катедрата. 

Абът Хол

Абът Хол е най-скоро придобитата сграда на колежа. Тя носи името на г-жа Айнийз Абът, отговаряла за обучението на момичетата през годините, когато колежът се е намирал в гр. Самоков. В тази сграда се намират офисите и класните стаи на Катедрата по хуманитарни науки и изящни изкуства, офисите на преподавателите по информатика и компютърните лаборатории, офисите на Катедрата по спорт, три спортни зали и офисът на охраната.

Учебен център "Америка за България"

Обединявайки Острандър Хол, аудиторията "Уитакър", Ученическия институт за компютърни иновации и производства (SCIFI) и новопостроените библиотека "Гипсън" и Центъра за писане "Джим Клейтън," трапезарията и кафенето, Учебният център "Америка за България" помещава още фитнес център, кухня, помещения за обслужване на трапезарията и поддръжка на учебния комплекс. Приземният етаж разполага с много открити пространства за ученически дейности. На втория етаж има административни офиси, медиен център, пространства за почивка и общуване в свободното време, Залата на посланиците (зала за съвещания), библиотеката и кафенето. Най-горният етаж е зает от административни офиси, помещения за групови проекти, като там е разположен и кабинетът на училищния лекар, кабинетите на училищните психолози и Офисът на академичните съветници.