Успех на колежани на Есенното състезание по физика

от Таквор Баронян, преподавател по физика

С радост споделям успеха на нашите ученици на провелото се през ноември есенно състезание по физика. Постигнахме респектиращи резултати, като нашите ученици завоюваха следните награди:

8. клас: 2. награда за Йордан Петков, 3. награда за Томас Настев;

10. клас: 2. награда за Калоян Стефанов;

11. клас: 3. награда за Калоян Димитров;

12. клас: 3. награда за Йоана Илчева.

Наред с това нашите ученици от 12. клас успяха да завоюват второто място в отборното класиране, което е изключително постижение. Това ни отрежда най-доброто представяне от чуждоезиковите училища, които се състезаваха на събитието. Поздравления за всички, които участваха! 

Бих искал да изкажа благодарност на всички учители, които помогнаха: на преподавателите по физика за работата им по подготовката на учениците, както и на Александра Александрова, която ги придружи и ги подкрепяше по време на състезанието.

С най-добри пожелания,
Таквор Баронян