Изложение на свободноизбираемите предмети в колежа

Ежегодното изложение на свободноизбираемите предмети в Американския колеж в София се проведе на 23 септември, петък в парка на колежа. Малко хладен, но все пак слънчев, денят даде възможност на учители и ученици да се срещнат на открито. Тази година приветствахме повече от 40 предмета в разнообразни области като подготовка за изпити (IELTS, SAT, зрелостни изпити), творческо писане, математика, химия, компютърни технологии, сценични изкуства, съвременно изкуство, спорт (футбол, баскетбол, тенис), анимация и видео, уеб дизайн и медии, ораторство и т.н.

Целта на събитието беше представянето на предметите за учениците, които от своя страна да обмислят ползите от всеки курс и да решат кои отговарят в най-голяма степен на нуждите и очакванията им. Предметите се избират за един срок, като учениците получават оценка.

Свободноизбираемите предмети са изключително полезни за учениците, които чрез тях придобиват нови знания и развиват допълнителни умения, като същевременно се забавляват. Това е и още един начин за сплотяване на общността, като се създава дух на взаимопомощ, лекота и богати възможности. А в дългосрочен план това допринася и за бъдещото им професионално развитие, като им позволява да изследват потенциала и таланта си в различни области.