Тръжна процедура за Доставчик на услуги за уебсайта

Американският колеж в София обявява тръжна процедура за избор на Доставчик на услуги за уебсайта. Заданието включва техническа поддръжка, дизайн и разработване на нови функционалности в настоящия училищен уебсайт https://www.acs.bg, както и редовна поддръжка и отстраняване на възникнали проблеми. Изискванията включват задълбочен опит в C#, SCSS + Gulp, Framework .NET Core, UMBRACO и Javascript.

Предложенията се очакват на адрес advancement@acsbg.org не по-късно от 31 август 2023 г.


За допълнителна информация, моля свържете се с advancement@acsbg.org.