От мръсен въздух към чисти данни

Качеството на въздуха ще бъде измервано в Американския колеж

Как се измерва и визуализира качеството на въздуха в българските градове? Как се отразяват индустриализацията, автомобилният трафик, отоплението с дърва и въглища на въздуха, който дишаме? Какви са нивата на фини прахови частици (ФПЧ) в кварталите ни и как се отразяват на нашето здраве?

Тези и много други въпроси намериха своите отговори на срещата на ученици от колежа с гражданския проект airbg.info, на която бяха сглобени 10 модерни станции за определяне на качеството на въздуха, които измерват ФПЧ в околната среда.

В София има над 1000 сензора, стопанисвани от доброволци и инсталирани в домове, офиси и обществени пространства. Пунктовете пращат информация в реално време на адрес https://airtube.info, където тя се визуализира и предоставя на гражданите важна информация за околната среда в града.

Една от станциите бе подарена на Американския колеж и скоро ще ни позволи да следим качеството на въздуха в учебния комплекс. Останалите 9 станции ще бъдат дарени на общински училища из страната.