Американският колеж обявен за иновативно училище

Министерството на образованието и науката официално обяви Американския колеж в София за иновативно училище. Колежът спечели признанието със своя проект „Интегриране на технологиите в образователната среда чрез използване на Chromebooks и платформата Google classroom“.

Идеята за иновативните училища, залегнала в Закона за предучилищното и училищното образование, е те да бъдат модел за модерно училище, в което учениците ще подобрят резултатите и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Проектът на Американския колеж се основава на определени цели, като всяка от тях предлага промяна на образователната среда и начина на учене:

1.  Създаване на платформа за интерактивно общуване, както между ученици, така и между ученици и преподаватели;

2.   Изграждане на умения за етично и отговорно използване на дигиталните медии;

3.   Осигуряване на лесен достъп на учениците до платформи за оценка на техните знания и умения на различни нива;

4.  Създаване на мотивираща среда, в която учениците са в центъра на обучението и в която техните усилия и постижения се оценяват в реално време, а при необходимост от подкрепа от учителя, тя е индивидуална и целенасочена;

5.   Създаване на среда, в която учениците надграждат своите знания и намират оригинални решения, които поощряват индивидуалността на всеки ученик.

Проектът стана възможен благодарение на щедрото дарение на Chromebooks от страна на Американски училища и болници зад граница (ASHA), програма на Американската агенция за международно развитие (USAID). Първите Chromebooks бяха въведени преди две години в осми клас, а от новата учебна година колежът разполага с 800 Chromebooks, с помощта на които всеки ученик ще може да учи във виртуалната класна стая на Google.

Комисиятана МОН за иновативните училища включваше психолози, социолози, педагози, представители на научната общност, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Описаните иновативни процеси в одобрените проекти ще бъдат с продължителност до 4 години. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг от страна на МОН. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуално и емоционално развитие на учениците. 

На добър час през новата 2017-18 учебна година в нашето иновативно училище!