Американският колеж в София се присъединява към #UnitedWithUkraine

Американският колеж в София изразява своята съпричастност към украинския народ. Общността на училището събра парични и предметни дарения за принудени да напуснат страната си украински семейства и за Украинския червен кръст. В допълнение към тези усилия, колежът ще помогне на украински ученици в нужда да продължат гимназиалното си образование. В зависимост от свободните в училището места, ученици, бягащи от войната в Украйна, които имат нужните знания по английски език, ще могат да се присъединят към випуски в колежа, съобразно правилата на колежа за прием на принудени да напуснат страната си украински ученици

Американското посолство в София, Американският колеж в София, Фондация “Америка за България”, Американската търговска камара в България (AmCham), Филмово студио “Ню Бояна”, Американският университет в България, Музейко, “Заедно в час”, Фондация “За доброто”, B2Y, порталът Dev.bg и Българската асоциация на предприемачите BESCO застават до украинския народ и вярват в силния дух на общност и солидарност у българите във времена, когато демократичните ни общества са застрашени.

Партньорските организации от Съединените щати и България се обединяват, за да помогнат на хората, засегнати от войната в Украйна. Порталът #UnitedWithUkraine оказва подкрепа на бягащи от войната хора, пристигнали вече в България и на тези, които възнамеряват да го направят. Инициативата #UnitedWithUkraine помага за намиране на жилище, грижи за деца, работа и обучение за ученици и студенти. На портала ще е достъпна информация за актуалните възможности за подкрепа и съответните контактни организации. Порталът ще бъде обновяван с цел да помогне на дейностите в подкрепа на украинците в България.