Виртуален Ден на отворените врати - 3 декември 2022 г.

3 декември 22 | 10:30

онлайн

Регистрацията е задължителна. Моля, регистрирайте се на активните линкове - по един за всяка от двете идентични срещи на тази дата: тук за тази от 10:30 ч., а тук за тази от 13:30 ч.

campus1jpg