Изложение на клубовете

7 октомври 22 | 13:35 - 7 октомври 22 | 14:05

Учебен център "Америка за България" / Острандър Хол

clubs-fair-website-2022

Разгледайте щандовете на клубовете, разположени във фоайето на Острандър Хол, пасажите към Джераси Хол и Сграда 5, закритата част на сцената "Лин анд Линда Дафт" и Балона.