Спорт

Американският колеж в София предлага разнообразна спортна програма на учениците си. Тя цели развиване на спортни умения, едновременно с утвърждаване на важни принципи, като работа в екип, общуване, поемане на отговорност и лидерство.

Графикът в спортната програма е сезонен. Тази организация дава възможност на учениците-спортисти да участват в различни отбори през учебната година. В допълнение, сезонността при тренировките осигурява интензивно натрупване на умения в даден спорт в продължение на няколко месеца. Този модел позволява на учениците да се концентрират изцяло върху един спорт за определен период от време, а и спортните съоръжения на училището се използват оптимално. През сезона се организират и редовни състезания с отбори от София и от училища в чужбина.

Спортен календар за учебната 2019/2020 г.

Спорт Сезони Турнири Дати Организатори
Волейбол 23.09  - 6.12 Турнир ACS Open 27.11 - 3.12 Американски колеж в София
Волейбол   Вътрешноучилищeн турнир 6.10 - 8.12 Американски колеж в София
Баскетбол 9.12 - 29.03 Турнир ACS Open Предстои Американски колеж в София
Баскетбол   Международен турнир в Изрел 9 - 22.10  
Тенис на маса 8.10 - 18.05 Турнир ACS Open Предстои Американски колеж в София
Футбол

23.09 - 22.11/

24.02 - 12.06

Турнир ACS Open - юноши 16 - 22.04 Американски колеж в София
Лека атлетика

23.09 - 22.11/

24.02 - 12.06

    Американски колеж в София

 

Вижте последните спортни новини