Спорт

Американският колеж в София предлага разнообразна спортна програма на учениците си. Тя цели развиване на спортни умения, едновременно с утвърждаване на важни принципи, като работа в екип, общуване, поемане на отговорност и лидерство.

Графикът в спортната програма е сезонен. Тази организация дава възможност на учениците-спортисти да участват в различни отбори през учебната година. В допълнение, сезонността при тренировките осигурява интензивно натрупване на умения в даден спорт в продължение на няколко месеца. Този модел позволява на учениците да се концентрират изцяло върху един спорт за определен период от време, а и спортните съоръжения на училището се използват оптимално. През сезона се организират и редовни състезания с отбори от София и от училища в чужбина.

Спортен календар

Спорт Сезони
Волейбол септември - декември
Волейбол  
Баскетбол януари - март
Баскетбол  
Тенис на маса декември - май
Футбол

септември - ноември

март - юни

Лека атлетика

септември - ноември /

февруари - юни

 

Вижте последните спортни новини