Виртуален Ден на отворените врати - 7 януари 2023 г.

7 януари 23 | 10:30

онлайн

Регистрацията е задължителна. Моля, регистрирайте се на активните линкове - по един за всяка от двете идентични срещи на тази дата: тук за срещата от 10:30 ч., а тук за тази от 13:30 ч.

campus-snow-2022