Онлайн регистрацията за приемния изпит след 8. клас приключва на 31 март

Осмокласниците и техните семейства могат да се регистрират онлайн за изпита ISEE Upper Level до 31 март 2023 г. Изпитът е насрочен за неделя, 23 април 2023 г. в учебния комплекс на колежа. Изчерпателните подробности ще намерите тук.

Могат да кандидатстват всички ученици с българско гражданство и чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в България, които отговарят на следните условия:

  1. Предстои им да завършат 8. клас през учебната 2022-2023 година в български училища, намиращи се на територията на Република България. Ученици от училища на чужди държави не могат да кандидатстват по тази програма за прием.
  2. За последната година от обучението си са постигнали среден успех не по-нисък от много добър (5). Това се удостоверява с документ за завършен клас.
  3. За последната година на обучението си имат среден успех по български език и литература не по-нисък от много добър (5).

Ако имате въпроси относно условията за кандидатстване или не сте сигурни дали отговаряте на някое от тях, моля, свържете се с нас за уточнение, преди да се регистрирате за изпита.

За да се регистрирате, посетете: https://www.erblearn.org/parents/isee-registration и използвайте регистрационен код на събитието (Event Code) U2LSRDGU

Регистрационната такса за изпита в размер на $150 се заплаща директно на организацията ERB с кредитна карта. Американският колеж не начислява допълнителна такса.