Новини от Родителско-учителската асоциация на Американския колеж

Проект за изграждане на ново мултифункционално спортно игрище

На 18 октомври се проведе годишното Общо събрание на Родителско-учителската асоциация (РУА) за тази учебна година. Президентът на колежа Ричард Юинг запозна активно ангажираните родители с подробна информация за актуалното финансово и академично състояние на Американския колеж. Родителите, заедно с администрацията, очертаха дейностите, върху които ще се съсредоточат през настоящата учебна година. 

Новоизбраният управителен съвет на РУА е с председател Елена Онбрайт, секретар Евгения Селвелиева и касиер Камелия Ванкова и представителите на родителите на ученици в отделните класове от 8. до 12. Заедно с членовете на асоциацията те взеха решение да подкрепят активно изграждането на ново мултифункционално спортно игрище, като участват в набирането на средства и популяризирането на проекта. Събранието избра да работи в посока увеличаването на броя активно ангажирани в Асоциацията родители, да провежда ежемесечни работни срещи и да увеличи членския внос на 50 лв. в сила от следващата учебна година. 

„Според всеобщото мнение, децата на родители, които са по-силно ангажирани към учебния процес, постигат по-високи резултати, така че можем да сме спокойни, че сме направили максимума за своите ученици. Тази асоциация е създадена от хора, които вярват, че движението напред на цялата общност е най-добрата платформа за отскок на отделния индивид и е изключително радващо, когато се присъединяват нови хора със същите убеждения,“ коментира Евгения Селвелиева, секретар на РУА.