Готови за смесено образование

През лятото администрацията и преподаватели се подготвиха за различни сценарии свързани с пандемията и евентуалните й обществени и образователни последствия. Един от тези работни екипи се посвети на смесеното образование. Резултатите от работата на екипа бе представена пред учителите на среща в зала „Уитакър“ на 8 септември.

„Смесено образование“ може да включва множество разнообразни учебни практики, но най-общо става дума за комбинация от дигитални материали и взаимодействие с учениците и традиционния личен подход. Ние вече го практикуваме от доста време.

Но тъй като предизвикателствата на COVID-19 и свързаните с него кризи са безпрецедентни, ето какви цели си поставихме за смесено образование през 2020-21 учебна година: да изясним и разрешим проблемите и притесненията, изразени по време на дистанционното обучение; да набавим инструменти и подкрепа за смесено и дистанционно обучение на основата на специфичните нужди на общността на Американския колеж в София.

Постигнатото от екипа за смесено образование през лятото беше:

  • да изясни и разреши основните притеснения от допитванията от втория срок
  • да подготви правила за смесено и дистанционно обучение за учителите и родителите
  • да изготви два списъка с дигитални инструменти, платформи и педагогически източници
  • да препоръча обща платформа за дигитално оценяване за цялото училище
  • да направи Google сайт за устойчива педагогика