Американският колеж в София възобнови присъствено обучение

На 29 ноември 2021 г.

След обновените насоки, издадени съвместно от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, Американският колеж в София възобнови присъствено обучение в сила от 29 ноември 2021 г.

За да може да отвори отново учебния комплекс в съответствие с новите указания, колежът изисква от всички ученици, преподаватели и служители да представят валидни зелени сертификати при влизане или да бъдат тествани на място. Съгласно актуализираните разпореждания, тестването ще се провежда два пъти седмично, обикновено в понеделник и четвъртък. Всички посетители на колежа също трябва да предоставят валиден зелен сертификат.

В дните на тестване учениците, преподавателите и служителите със зелени сертификати следва да продължат директно към първия си учебен час, тестов период или работно място, където техните сертификати ще бъдат валидирани и ще получат печат. Учениците, преподавателите и служителите без зелени сертификати следва да се явят в спортната зала (Балон), за да направят самостоятелно неинвазивен бърз антигенен тест. Всички с отрицателни резултати ще получат печат и ще могат да продължат до съответните си сгради. Тези, с положителен тест ще трябва да напуснат учебния комплекс и да организират PCR тест в рамките на 24 часа. Те няма да бъдат допуснати обратно в колежа, докато не представят отрицателен резултат от PCR теста.

„Прекрасно е, че учениците ни се завърнаха в колежа и аз благодаря на всички преподаватели и служители за всичко, което сториха, за да се подготвим за тяхното завръщане. Трябва да продължим да работим заедно, за да осигуряваме възможно най-безопасна среда за тях и един за друг. Искам да благодаря на всички, участващи в процеса на тестване в спортната зала и наблюдаването на входовете в учебния комплекс в понеделник сутринта!” - сподели президентът на колежа д-р Ричард Юинг.