ОБНОВЕНА: АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2023

Уважаеми кандидати,

Към 18 юли 2023 всички места, обявени за прием на ученици от Випуск 2028 са запълнени.

С това Американският колеж завършва процедурата по прием 2023.

Пожелаваме на всички весело лято!