Международната бакалауреатска организация оцени високо IB Програмата в Американския колеж в София

Още от 2005 г. Американският колеж в София е акредитирано IB училище (IB World School), в което чуждестранни ученици и български ученици, идващи от чужбина, които не  получават българска диплома, могат да изучават редица IB предмети. Обучаващите се по програмата ученици имат възможност да покрият изискванията и за получаване на американска диплома от колежа, която се присъжда независимо от IB дипломата на Международната бакалауреатска организация (IBO).

В продължение на 16 месеца IB Програмата в колежа бе обект на задълбочено изследване чрез вътрешен одит на IB стандартите и практиките, въведени в колежа. Такава самооценка се провежда веднъж на всеки 5 години и е възможност за всяко IB училище да се вгледа в настоящите си процедури и постижения и да се увери доколко на практика отговаря на основните изисквания на програмата. 

В процеса по вътрешна оценка, който приключи през април 2020 г., участваха значителен брой преподаватели, ученици, родители, завършили колежани, административен персонал и представители на управленския екип, всички с пряко отношение към IB Програмата. В допълнение към изпратения до акредитиращата организация доклад, колежът състави и вътрешен план, който очертава поредица от стъпки за последващо подобрение през следващите 5 години. 

След като прегледаха резултатите на колежа, от акредитиращата организация изпратиха заключението, че IB програмата в колежа успешно отговаря на стандартите и практиките на IB и не са констатирани въпроси, които изискват незабавно внимание. 

В допълнение, Международната бакалауреатска организация се изказа ласкаво за усилията и резултатите на колежа при: 

 • припознаване на основополагащата тежест на мисията на колежа
 • изключително видимата ангажираност с философията на IB
 • навременно обновяване на всички пространства, определени за IB дейности
 • припознаване на основната роля на библиотеката и постоянното подобряване на услугите, които предоставя
 • осигуряване на многообразни възможности за учениците да разглеждат глобални въпроси от различни гледни точки
 • изграждане на стабилна и надеждна система за консултиране, свързана с местните и международни организации, които осигуряват подкрепа за учениците по IB Програмата 
 • заделяне на регламентирано време за обсъждане на начини за разширено развитие на чертите на профила на IB ученика и реализация на препоръките от връстници
 • разработване на програма за учене чрез доброволчество, интегрирана с програмата „Творчество, действие и служба в полза на обществото”
 • установяване на годишен анализ на данните от оценките и за учителите, които съдействат с решенията на изникващите предизвикателства;

„Американският колеж в София високо цени усилията, положени от всички участници в одита, както и обратната връзка и подкрепа. Ще продължим да правим възможно най-доброто, за да осигури висококачествено образование на нашите ученици. Благодарим ви!“ - коментира координаторът на IB програмата и ръководител на Катедрата по хуманитарни науки и изящни изкуства д-р Зорница Семкова.

Д-Р ЗОРНИЦА СЕМКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА Катедрата по хуманитарни науки и изящни изкуства/ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИСТОРИЯ / КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМАТА IB

 • Доктор по история, Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър по история

 • Специализация по съвременна история

 • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”