Американският колеж в София преминава към онлайн обучение

От 21 октомври 2021 г.

Предвид покачването на потвърдените случаи на COVID-19 в региона и по предписание на министъра на образованието и науката към средните училища и гимназиите в Софийска област, Американският колеж в София преминава към онлайн образование, което влиза в сила утре - четвъртък, 21 октомври. Всички учебни часове и училищни дейности в колежа ще се провеждат онлайн за неопределен период от време.