Американският колеж в София преминава на дистанционно обучение

От 12 до 26 март 2021 г.

В съответствие със заповедта на столичния кмет, с която се преустановява присъственото обучение за учениците от 5. до 12. клас в София, Американският колеж ще продължи всички учебни занятия онлайн от петък, 12 март до петък, 26 март 2021 г.