Американският колеж в София въвежда дистанционно обучение

От 13 март, 2020 г.

В сила от петък, 13 март, Американският колеж в София ще продължи учебните занятия, като се възползва ефективно от техническата си база. Учениците ще продължат да получават задачи и уроци вкъщи през предоставените им индивидуални Chromebook компютри. Колежът продължава да изпълнява своята мисия и не смята да прекъсва образованието на своите ученици. 

Тази стъпка нямаше да е възможна без щедрата подкрепа на подразделението Американски училища и болници в чужбина (ASHA) на Американската агенция за международно развитие, както и на всички дарители, благодарение на които учениците в колежа разполагат с индивидуален преносим компютър Chromebook. Тази подкрепа спомага за превръщането на колежа в иновативно училище, способно да посреща и преодолява предизвикателства като дългосрочно затваряне на учебни заведения. 

Американският колеж в София активно следи докладите и разпоредбите на местните и международни здравни и образователни власти. При необходимост в предстоящите дни и седмици ще публикуваме обновена информация относно учебните и извънкласни дейности и събития, свързани с живота в колежа.