Процедура за избор на изпълнител на услуги по разработка и поддръжка на софтуер

Американският колеж в София публикува обява за откриване на процедура за избор на изпълнител на услуги по разработка и поддръжка на софтуер. Запознайте се с нейното съдържание и условия тук.