Практичен семинар в колежа на тема „Полимеразна верижна реакция (PCR) и електрофореза за идентификация и детекция на бактерии“

Съботните дни през учебната година в колежа могат да бъдат много интересни и обогатяващи. На 8 октомври единайсетокласниците от профил „Природни науки“ участваха в практичен семинар с водещи д-р Ганка Динева, преподавател по биология и здравно образование в колежа и д-р Йордан Манасиев. Темата на семинара бе „Полимеразна верижна реакция (PCR) и електрофореза за идентификация и детекция на бактерии.“

По време на продължилия 6 астрономически часа семинар, колежаните придобиха теоретични знания и практичен опит в правилната и безопасна работа с ПСР метод за намножаване на броя на търсена (или специфична) ДНК молекула чрез Полимеразна Верижна Реакция и безопасно използване на електрофореза за детекция на ДНК в електрично поле.

Методът на Полимеразната Верижна Реакция (ПСР) е изобретен през 1983 г. от американския биохимик Кари Мълис, за което той получава Нобеловата награда за химия през 1993 г., заедно с Майкъл Смит. Освен приложението на метода в медицината, PCR успешно се използва в криминологията, изучаването на древна ДНК и като част от други биомолекулярни процеси за научни изследвания.

Вярваме, че учениците, участвали в семинара, ще задълбочат своите интереси в областта на биохимията и молекулярната биология.